DADES_USU

TANCA_SESSIO

  • Sol·licitud d'admissió

Breadcrumb

Wizard

Current Progress

  • Dades sol·licitant
  • Dades personals alumne/a
  • Preferències i qüestionari
  • Documents i confirmació

Dades Acadèmiques

Alumne/a

,

PreferènciesPETICIONS_SOLICITUD

CRITERIS

Discapacitat de l'alumne/a:
Títol emès en una altra comunitat autònoma:
Formar part d'una família nombrosa:
Títol emès en una altra comunitat autònoma:
  Ex: 08/12345678/2019.
Formar part d'una família monoparental:
Títol emès en una altra comunitat autònoma:
  Ex: M8/12345678/2019.

Qüestionari

Preguntes

* Camps Obligatoris