Llista d'activitats  

    Codi Activitat
  Inscripció oberta 4027021402 Coordinació de tutores de les Aules d'Acollida
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dilluns 19/10/2020 al 25/5/2021 de 17:15 a 19:00
  Inscripció oberta 4027031402 Coordinació CLIC
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 13/10/2020 al 25/5/2021 de 15:15 a 17:15
  Inscripció oberta 4027041402 Coordinació de centres amb projectes LECXIT
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 13/10/2020 al 25/5/2021 de 17:00 a 19:00
  Inscripció oberta 4027061402 Coordinació d'orientadores de centres públics
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 20/10/2020 al 25/5/2021 de 9:00 a 11:00
  Inscripció oberta 4027071402 Coordinació d'orientadores de centres concertats
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 20/10/2020 al 25/5/2021 de 9:00 a 11:00
  Inscripció oberta 4027081402 Coordinació del professorat de SIEI a Secundària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4027091402 Coordinació de professorat SIEI de Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4027101402 Coordinació de professorat d'Educació Especial
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de 15:00 a 17:00
  Inscripció oberta 4027111402 Convivència i mediació
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4027131402 Coordinació de professorat d'anglès de l'institut Can Roca i escoles adscrites
Seminari de coordinació. ESC Pere Viver i Aymerich (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4027141402 Coordinació de projectes audiovisuals de l'institut Cavall Bernat i escoles adscrites
Taller d'equips de centre. INS Cavall Bernat (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4027151402 Educació per a la sostenibilitat. XEST
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del divendres 16/10/2020 al 25/5/2021 de 11:00 a 13:30
  Inscripció oberta 4028011402 Coordinació Direcció de centres públics d'Educació Infantil i Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dijous 15/10/2020 al 25/5/2021 de 9:00 a 11:00
  Inscripció oberta 4028021402 Coordinació de Caps d'estudis de centres públics d'Educació Infantil i Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de 15:00 a 17:00
  Inscripció oberta 4028031402 Coordinació de la Secretaria de centres públics d'Educació Infantil i Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de 9:15 a 11:00
  Inscripció oberta 4028041402 Coordinació pedagògica de centres públics de Secundària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 13/10/2020 al 25/5/2021 de 9:15 a 11:00
  Inscripció oberta 4028051402 Coordinació de Caps d'estudis de centres públics de Secundària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de 9:15 a 11:00
  Inscripció oberta 4028061402 Coordinació de la Secretaria de centres públics de Secundària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 27/10/2020 al 25/5/2021 de 11:30 a 13:30
  Inscripció oberta 4028071402 Coordinació de Direcció d'Escoles Bressol
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dilluns 19/10/2020 al 25/5/2021 de 9:30 a 11:30
  Inscripció oberta 4028081402 Coordinació Direcció centres d'Educació Especial
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029011402 Coordinació Primària-Secundària: INS de Vacarisses i centres adscrits
Seminari de coordinació. INS Vacarisses (Vacarisses). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029021402 Coordinació Primària-Secundària: INS de Matadepera i centres adscrits
Seminari de coordinació. INS Matadepera (Matadepera). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029031402 Coordinació Primària-Secundària: INS Viladecavalls i centres adscrits
Seminari de coordinació. INS de Viladecavalls (Viladecavalls). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029041402 Coordinació Primària-Secundària: INS Ègara i centres adscrits
Seminari de coordinació. INS Egara (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029051402 Coordinació Primària-Secundària: Centres Zona 1
Seminari de coordinació. INS Les Aimerigues (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029061402 Coordinació Primària-Secundària: Centres Zona 2
Seminari de coordinació. INS Torre del Palau (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029071402 Coordinació Primària-Secundària: Centres Zona 3
Seminari de coordinació. INS Cavall Bernat (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029081402 Coordinació Primària-Secundària: Centres Zona 4
Seminari de coordinació. INS Santa Eulàlia (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4029091402 Coordinació Primària-Secundària: INS Jaume Cabré i centre adscrit
Seminari de coordinació. INS Jaume Cabré (Terrassa). Del dimecres 14/10/2020 al 25/5/2021 de a


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent