Revisió de dades  

 
 Accés mitjançant usuari XTEC
Usuari XTEC:  
Contrasenya  
 
 
Si disposeu d'usuari XTEC, podeu accedir a la revisió de sol·licituds i consulta d'assignacions.

Podeu obtenir més informació sobre l'obtenció d'identificador d'usuari XTEC a la pàgina d'atenció a l'usuari de la XTEC
 
 
 
 Accés mitjançant clau d'inscripció
DNI/altre document:  
Clau d'accés  
 
 
Heu d'omplir els dos camps per consultar les vostres sol·licituds

Escriviu els dígits sense deixar espais, sense lletra de NIF i sense signes de separació (punts, guions, ...)

La clau d'inscripció es troba impresa en el resguard de la vostra sol·licitud


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent