Més informació  

 
A130091A13   Coordinació 0-6 a Canovelles
2019-2020   Seminari de coordinació. Educació Infantil
  
   14/10/2019 - 15/6/2020 (15 hores) de 13:00h a 14:00h
   Teatre Auditori de Can Palots
   C/ Barcelona 8 (Canovelles) 
   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Persones destinatàries   Activitat restringida a les mestres delegades per cada escola de primària i bressol de Canovelles i representants del CRP i de l'ajuntament de Canovelles.
  
Requisits de certificació   - Assistència a un 80% de les sessions presencials.
- Seguiment dels acords a cada centre per part de la persona que assisteix al seminari.
  
Descripció   Espai de reflexió i treball a l’entorn d’aquesta etapa educativa que compta amb la participació d'agents dels diversos àmbits: l’escola bressol municipal Marta Mata, les escoles Jacint Verdaguer, Congost, Els Quatre Vents i Joan Miró, el CRP i el servei d’educació de l’Ajuntament de Canovelles.
  
Objectius   . Potenciar el treball en xarxa de tots els agents educatius implicats.
. Potenciar l'escolarització a les escoles de Canovelles, amb una proposta metodològica coherent de tot el cicle infantil de 0 a 6 anys.
. Fer actuacions conjuntes de tot el cicle d’infantil, primer i segon cicle, per tal de fomentar lligam i donar continuïtat.
. Promoure situacions i conductes que afavoreixen el creixement personal i maduratiu dels infants.
. Millorar les estratègies educatives.
. Planificar noves propostes curriculars.
. Donar eines i orientacions a les famílies per promoure la reflexió i afavorir bones pràctiques educatives.
  
Continguts   . Exposició i valoració d’aspectes que preocupen en els àmbits de la salut, la família i l’educació d'aquesta etapa.
. Creació de dinàmiques de coneixement de les escoles de Canovelles.
. Proposta, planificació i desenvolupament d’actuacions que poden servir de mesures de suport i prevenció: conferències, xerrades, activitats educatives.
. Impuls d'un taller de famílies que no han portat els fills a l’escola bressol.
. Organització de xerrada per famílies que finalitzen l’escola bressol.
. Treball de la importància de l’escola per a lluitar contra l’absentisme.
. Consolidació de criteris per a fomentar l’escolarització a Canovelles per a considerar-la una escola de qualitat.
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Oriental I
  
E-mail   a8930013@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   14/10/2019   1300   1400 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   dilluns   15/06/2020   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent