Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0010651   Cicle de conferències: nous reptes educatius, escola inclusiva i tecnologia educativa
2023-2024   Cicle de conferències. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   19/11/2023 - 30/6/2024 (30 hores) de 18:00h a 20:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Mixt
Organització   Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa
  
   Dates: 20/11, 27/11, 14/12, 21/12, 18/1, 15/2, 14/3, 18/4, 9/5, 23/5
  
Inscripció   08/09/2023 - 24/09/2023
  
Descripció i   Metodologia:   Els nous reptes que planteja la LOMLOE fa necessària una reflexió de com donar-hi resposta dins l’aula a partir de les instruccions del Departament però també les solucions que han desenvolupat els centres i els docents.

En aquestes sessions presentarem materials, compartirem experiències i analitzarem estratègies d’ensenyament i aprenentatge que podem servir com a referència per als docents i centres compromesos amb la transformació educativa mirant de concretar-ho en les diferents etapes: Infantil, Primària i Secundària

Així mateix es pretén actualitzar i dotar als participants d’eines i estratègies pràctiques tenint en compte la diversitat de l’alumnat, l’escola inclusiva i la tecnologia educativa i els ODS
  
Objectius   Conèixer diferents estratègies i pràctiques d’aprenentatge que facilitin la inclusió de l’alumnat a l’aula.
Presentar usos de la tecnologia a l’aula que facilitin la inclusió i tinguin en compte els elements al nou curriculum
Reflexionar sobre el paper del docent i del centre educatiu en aquest segle.
  
Continguts   Inclusió educativa: estratègies i pràctiques
Eines tecnològiques d’aplicació directa a l’aula
El nou currículum: possibilitats i implementació
L’atenció educativa: propostes per arribar a tot l’alumnat
ODS: Reptes de la societat actual
  
Formador/a   Joaquim Fonoll, Sebastià Capella, Mireia Roca i Imma Margalef
  
Avaluació   Assistir a totes les conferències, lliurar el portafoli i la reflexió final i el qüestionari de valoració.
La reflexió final consta d'un portafoli que s'ha d'anar fent a mesura que avança cadascuna de les conferències plantejades. En aquest portafoli s'ha de recollir les principals idees desenvolupades en la conferència així com la seva relació amb el dia a dia a l'aula on s'exerceixi. És a dir, cal reflexionar sobre el paper del docent i del centre educatiu en relació a la tecnologia presentada i els elements del nou currículum.
  
Requisits de  certificació   Assistir a totes les conferències, realitzar correctament totes les tasques de manera satisfactòria i lliurar el portafoli que inclogui una reflexió final sobre el paper dels docents i els reptes i possibilitats que es plantegen a les aules.
  
Persones  destinatàries   Docents de totes les etapes educatives
  
E-mail   actevitats@pangea.org
  
ODS    ODS4 - Educació de qualitat
   ODS3 - Salut i Benestar
  


Activitat reconeguda en resolució de data 15/11/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).