Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0100651   Metodologies globalitzades: capses d'aprenentatge, projectes
2022-2023   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2023 - 31/8/2023 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
  
  
Inscripció   15/05/2023 - 28/05/2023
  
Requisits de certificació   Per assolir la certificació l'alumnat haurà d'haver realitzat amb èxit totes les tasques d'avaluació
  
Descripció   Les metodologies globalitzades proposen organitzar el treball a l’aula al voltant de fets o situacions rellevants, de manera que les activitats s'apropin a la vida quotidiana i als interessos dels nois i noies. Són una alternativa a l’organització per matèries i assignatures, amb l’objectiu que els aprenentatges siguin més competencials i significatius, buscant la participació i el compromís de l'alumnat.

Aquesta formació vol facilitar al professorat l’adopció de metodologies globalitzades, proporcionant recursos per abordar els canvis metodològics i organitzatius que això implica.

Durant el curs veurem diverses metodologies: treball per projectes, capses d’aprenentatge, centres d'interès, ambients i racons, webquest, role playing / simulacions, recerques de camp o laboratori, scaperoom/brekaout, treball per contractes…

També dissenyem una proposta didàctica desde la perspectiva de les metodologies globalitzades.

El curs és asincronic. Està estructurat en sis mòduls amb activitats, informacions i debats que es poden consultar i treballar segons la disponibilitat horaria personal.
A cada mòdul caldrà demostrar la comprensió dels conceptes presentats i concretar la seva aplicació pràctica en materials o propostes segons el marc educatiu de cada participant

Curs gratuït pels socis d'ACTE
  
Objectius   1. Conèixer diferents metodologies globalitzades analitzant les seves característiques organitzatives i competencials.
2. Reflexionar sobre el valor educatiu d’aquestes metodologies i els canvis que se’n deriven dins de l’aula i del centre.
3. Presentar recursos didàctics, estratègies docents, eines per gestionar el currículum amb metodologies globalitzades.
4. Compartir experiències de diversos centres i valorar-ne la implementació en el nostre propi centre.
  
Continguts   1 Metodologies globalitzades: Què són, justificació, canvis metodològics. Exemples pràctics

2. Elements característics de diverses metodologies: treball per projectes, capses d’aprenentatge, centres d'interès, ambients i racons, webquest, role playing / simulacions, recerques de camp o laboratori, scaperoom/brekaout, treball per contractes

3. El treball de l’aula amb metodologies globalitzades: organització de centre i de l’aula, treball competencial i encaix curricular, ODS,

4. Treball globalitzat a infantil, primària i ESO: els reptes, l’autonomia, el target comunicatiu, el rol del docent.

5 Recursos metodològics: treball cooperatiu, personalització, inclusió, FlippedClasroom, gamificació, treball manipulatiu, recursos digitals.

6. Seguiment i avaluació: rúbriques, checklist, formularis, portafolis, programacions, quaderns de classe, mapes d'aprenentatges.

  
Formador/a   Sebastià Capella
  
Organització   Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa
  
E-mail   escolaestiu@acte.cat
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).