Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
7010770529   Formació mentoritzada a centres mòbils.edu
2019-2020   Formació interna de centre. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   20/12/2019 - 20/5/2020 (30 hores) de 17:30h a 19:30h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
  
Format   Presencial
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
   "Activitat afectada per la instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19"
  
Tipus activitat   FOME Formació mentoritzada a centres mòbils.edu
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019 . Activitat restringida
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Descripció i   Metodologia:   Formació mentoritzada per a l’acompanyament a l’equip docent dels centres que formen part del Pla de mòbils.edu
  
Objectius   -Desenvolupar la competència digital del docent
-Oferir eines i recursos a l’equip docent lligades a les dotacions de centre
-Promoure un canvi metodològic al centre fent ús de recursos digitals
-Dotar a l’equip docent d’estratègies per la millora i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat
  
Continguts   -Metodologies d’aula amb ús de recursos digitals
Aprenentatge basat en Reptes
Aprenentatge i Servei
Aprenentatge basat en Projectes
-Recursos Digitals
-Recursos tecnològics lligats a la dotació al centre:
Associats a l’entorn de treball
Associats al desplegament curricular
Associats a la innovació educativa
Associats al disseny universal per a l’aprenentatge
  
Avaluació   Evidències de la implementació a l’aula
  
Requisits de  certificació   Assistència al 80% de les sessions presencials
Realització de les activitats formatives
Lliurament de la proposta didàctica
Evidències de la implementació a l’aula
  
Persones  destinatàries   Formació destinada a l’equip docent dels centres dins el Pla de mòbils.edu
  
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent