Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
A130101A13   Matemàtiques manipulatives per a Ed. Infantil i Primària
2015-2016   Taller. Educació Infantil-Primària
  
   24/9/2015 - 19/11/2015 (15 hores) de 17:00h a 19:00h
   ESC Mogent
   pl. de l'Església, s/n (La Roca del Vallès) 
  
  
Inscripció   28/07/2015 - 24/09/2015
  
Requisits de certificació   Assistència
Participació activa
Traspàs al centre
  
Descripció   Taller per conèixer materials de treball de matemàtiques i com portar-los a l'aula amb els alumnes.
  
Objectius   - Conèixer materials matemàtics
- Graduar la seva utilització segons alumnes i nivells
- Dissenyar i realitzar activitats amb els materials
  
Continguts   - Coneixement i treball amb regletes, recta numérica, ...
- Propostes d'utilització
- Realització d'activitats segons edat i nivell
  
Formador/a   Noelia Leiro, Raquel Torres
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Oriental I
  
E-mail   a8930013@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   24/09/2015   1700   1900 
 Sessió 2   dijous   08/10/2015   -   - 
 Sessió 3   dijous   22/10/2015   -   - 
 Sessió 4   dijous   05/11/2015   -   - 
 Sessió 5   dijous   19/11/2015   1700   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent