Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010631201   Coordinació LIC de centre
2017-2018   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
  
   19/10/2017 - 8/5/2018 (15 hores) de 12:00h a 14:00h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017
  
Persones destinatàries   Aquest seminari va adreçat a Coordinadors CLIC de centre (assistència del coordinadors amb el vistiplau del director del centre).
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de sessions del Seminari
  
Descripció   Seminari adreçat a coordinar els CLIC (Coordinadors de Llengua, interculturalitat i Cohesió social) que atenguin la diversitat lingüística del centre.
  
Objectius   · Actualitzar les funcions del CLIC de centre.
· Revisar els Plans Individualitzats de l’alumnat nouvingut.
· Donar recursos per adequar el currículum
· Promoure l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques d’aula pel que fa a l’atenció de l’alumnat nouvingut o d’origen estranger.
  
Continguts   1. Funcions del CLIC i atenció a la diversitat lingüística de centre (PI).
2. Adequació del currículum a la diversitat lingüística.
3. Interculturalitat i cohesió social als centres. Intercanvi d’experiències.
  
Formador/a   Rosa Vidal i Elisenda Papiol
  
Organització   Servei Educatiu Alt Penedès
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   19/10/2017   1200   1400 
 Sessió 2   divendres   02/03/2018   1200   1400 
 Sessió 3   dimarts   08/05/2018   1500   1700 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent