Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010591201   Suports addicionals i intensius al centre de Primària
2017-2018   Seminari de coordinació. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   30/10/2017 - 31/5/2018 (24 hores) de 16:30h a 19:30h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
   Referent al CALENDARI de l'activitat consulteu al CRP.
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   - Mestres especialistes de suport a la inclusió dels centres de primària (mestres d'educació especial, mestres d'audició i llenguatge i mestres de les unitats de suport a l'educació especial o suport intensiu a l'educació inclusiva, de les escoles que tenen unitat de suport a l'educació especial).
- Professionals de les unitats de suport intensiu a l'educació inclusiva o de suport a l'educació especial (USEE/SIEI) dels centres de secundària.
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
- Tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades.
- Haver complimentat el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Aquesta activitat pretén ser un espai educatiu on diferents professionals relacions amb l'alumnat amb necessitat de suport educatiu intensiu puguin intercanviar experiències i bones pràctiques educatives.
Aquesta activitat pretén ser un espai educatiu on diferents professionals relacionats amb l’alumnat amb necessitat de suport intensiu a l’educació inclusiva puguin intercanviar experiències i bones pràctiques educatives.
Aquesta activitat es realitzarà entre els diferents professionals inscrits a l’activitat i es comptarà amb l’assessorament de professionals experts en diferents àmbits, tal com, experts en temes de comunicació augmentativa i/o alternativa, amb dificultats de regulació del comportament i la interacció, etc.
  
Objectius   . Oferir estratègies educatives que facilitin i optimitzin la participació i els aprenentatges valuosos de l’alumnat amb necessitat de suport intensiu, així com que ajudin a reduir les barreres a l’aprenentatge, la participació i la socialització d’aquest alumnat.
. Anàlisi de casos a partir d'experiències pròpies que ens permetran analitzar i valorar les característiques de bones pràctiques educatives inclusives.
. Compartir materials i altres recursos tecnològics que afavoreixin la implicació i participació activa de l'alumnat amb necessitat de suport educatiu intensiu a l'aula ordinària.
. Oferir recursos sobre orientació acadèmica i professional de l'alumnat de secundària i a les seves famílies, dels alumnes amb necessitat de suport intensiu a l'educació inclusiva.
  
Continguts   · Estratègies educatives.
· Intercanvi d'experiències.
· Banc de materials i altres recursos tecnològics.

  
Organització   Servei Educatiu Alt Penedès
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   30/10/2017   -   - 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   -   -   -   - 
 Sessió 8   dijous   31/05/2018   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent