Més informació [ Selecció | Detall d'activitat

 
9009310500   Itineraris Artístics Autoplanificats - 2
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   5/6/2020 - 5/7/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
  
Persones destinatàries   Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Cicles Formatius
Altres: persones relacionades amb l’educació de/a través de les arts.
  
Requisits de certificació   El projecte final és obligatori per a tothom i es demanarà que esdevingui un recull globalitzador dels coneixements apresos. Aquest curs està reconegut pel Departament d’Eduació de la Generalitat de Cataluya.

La formació acredita pel reconeixement de perfil professional de plàstica . (30h)
  
Descripció   Els Itineraris Artístics Autoplanificats és un model de formació autogestionada que apodera al professorat a dissenyar els recorreguts de formació a partir de la selecció de les càpsules formatives que més s’adapten a les seves necessitats. D’aquesta manera, cadascun dels itineraris resultants serà diferent i més personalitzat als interessos de cadascú en funció de les càpsules que hagi escollit.

Els cursos dels Itineraris Artístics no són consecutius, són complementaris. Per tant, es pot seguir l'ordre que es desitgi en funció dels interessos personals.

Càpsules: CÒMICApp+, Sabates Nàufragues, Poem(ART), Fotografia vertegral, Visites Virtuals, EnvasART, reHUMANAE, SonorArt, ArtísticGif, La nostra identitat: Les mans, quART i meitART, GeolocalitzART, Projecte final.
  
Objectius   1. Consolidar un model d'ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial i globalitzador dels ensenyaments artístics.
2. Aproximar les manifestacions artístiques i culturals, els artistes i la seva obra.
3. Donar pautes i recursos per al coneixement dels mètodes d’exploració, anàlisi i creació de coneixement basats en les arts.
4. Fer ús dels elements, eines i tècniques dels llenguatges artístics com a mitjà de comunicació i expressió.
5. Fomentar la transversalitat dels continguts i procediments de l’àmbit artístic en els diferents nivells educatius.

  
Continguts   -Interdisciplinarietat en projectes artístics globalitzadors i transversals.
-Lectura i interpretació de manifestacions artístiques i cuturals: referents artístics i les seves obres com a font de coneixement.
-La creativitat en les produccions artístiques globalitzadores.
-Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents llenguatges artístics: visual i plàstic, musical i corporal.
-L'expressió artística com a llenguatge de comunicació
-Propostes globalitzadores a partir de l’àmbit artístic.
-Tècniques, recursos, procediments i metodologies artístiques utilitzades per a expresar i comunicar sentiments, emocions, idees i pensaments.
  
Observacions   En cas d'haver-hi més demanda d'inscripció que places ofertades es prioritzarà l'ordre d'inscripció i no estar apuntat a unaltre curs dels Itineraris Artístics.
INSCRIPCIÓ TANCADA. Donat l'alt nombe d'inscripcions ens hem vist obligats/des a tancar abans del període previst. Us emplacem a fer inscripció als nous cursos el dia 1 de juny. Disculpeu
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   itinerarisartistics@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent