Més informació [ Selecció | Detall d'activitat

 
9000150542   Future Classroom Lab: espai, metodologia i tecnologia
2020-2021   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   27/10/2020 - 15/12/2020 (20 hores) de 17:30h a 19:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
   Activitat format virtual (instrucció 3/2020 COVID19). Hi haurà 4 sessions sincròniques de VC.
  
  
Persones destinatàries   Especialment adreçat a docents i equips directius
  
Requisits de certificació   Seguiment d'un mínim del 80% de les sessions de formació en línia proposades.

Avaluació positiva de les tasques individuals i/o de grup en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   Els sistemes educatius estan desplaçant-se des de plantejament de processos d’aprenentatge individuals cap a ajudar els aprenents a desenvolupar competències en processos col·laboratius. Aquest curs té per objectiu contribuir a facilitar als centres la iniciació de la creació de dinàmiques a l’aula que ajudin l’alumnat a desenvolupar competències i actituds a partir de repensar els espais físics i digitals per reforçar les metodologies i estratègies centrades en l’alumnat.
  
Objectius   • Familiaritzar el professorat amb el concepte d’aula del futur i les seves possibilitats.
• Presentar les possibilitats reals d’organitzar l’aula a partir dels recursos actuals dels centres i segons els reptes educatius del s.XXI i les competències transversals.
• Presentar eines per avaluar la maduresa del nostre centre en quant a innovació i digitalització.
• Donar a conèixer el programa Future Classroom Lab de la xarxa ©Schoolnet i les possibilitats formatives i de coneixement de bones pràctiques que ofereix a la comunitat escolar.
• Dissenyar i desenvolupar escenaris de l’Aula del Futur.
  
Continguts   • Com és una aula del futur, identificació de les parts interessades i tendències, competències transversals a treballar, i definició de canvis.
• Avaluació de la maduresa del centre en quant a l’ús de les TIC i capacitat per innovar.
• Creació d’un espai d’Aula de Futur com a visió de canvi.
• Disseny i desenvolupament d’Escenaris de l’Aula del Futur.
  
Formador/a   Marta Pey
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   erasmusplus@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   27/10/2020   1730   1900 
 Sessió 2   dimarts   10/11/2020   1730   1900 
 Sessió 3   dimarts   24/11/2020   1730   1900 
 Sessió 4   dimarts   15/12/2020   1730   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent