Més informació [ Selecció | Detall d'activitat

 
7000030021   Mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les tecnologies a primària
2020-2021   Curs telemàtic. Educació Primària
  
   14/10/2021 - 18/11/2021 (20 hores) de 17:30h a 19:30h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
   * curs realitzat per videoconferència sincrònica.
  
  
Persones destinatàries   Professorat de primària
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions virtuals i la realització de les tasques encomanades.
  
Descripció   Curs coorganitzat amb l'Ajuntament de Tarragona.

Curs per a la formació del professorat en mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les TIC.

El curs es dividirà en 3 mòduls :
Mòdul 1 Prevenció i Usos
Mòdul 2 Detecció i Riscos
Mòdul 3 Abordatge
Mòdul 3 Eines i Recursos

Les sessions combinaran activitats dinamitzades i explicació teòrica per tal de treballar tots els continguts d’una forma integral i participada.

Uns dies abans rebreu un missatge al vostre correu electrònic (el que consta a la base de dades del Departament Educació) amb les instruccions que heu de seguir.
  
Objectius   • Conèixer les tendències actuals en l’ús de les pantalles i les TIC.
• Fer una aproximació als usos més significatius dels i les adolescents i joves de les pantalles i les seves conseqüències ( ús, abús i mal ús).
• Treballar la diferència entre usos problemàtics i addicció.
• Conceptualitzar els fenòmens relacionats amb les TIC.
• Identificar estratègies de prevenció i recursos per abordar els usos de pantalles i aspectes relacionats.
• Oferir recursos de detecció de casos
• Proposar mecanismes/protocols d’actuació en relació als usos de pantalles i aspectes relacionats.
• Reflexionar al voltant de les intervencions preventives i les alternatives a les pantalles.
  
Continguts   * MÒDUL 1_Prevenció i Usos
Conceptes bàsics: pantalles, TIC, jocs online, videojocs, ús, abús, mal ús, usos problemàtics, addicció....
Qui utilitza les xarxes socials i com (General i específic)
Identitat digital
Privacitat i seguretat digital
Diferències de gènere en els usos
Què diuen les dades i els estudis?
Les diferents generacions i les característiques en relació a les TIC
Prevenció i pantalles

* MÒDUL 2_Detecció i Riscos
Fenòmens comunicatius i relacionals a les XXSS: Grooming, sexting, sexpreading, stories, memes, tiktok, instagram...
Accés i desigualtats: Bretxa digital, necessitats educatives especials...
Percepció de risc i riscos (General i específic)
Ciberassetjament/Ciberbullying – (entre iguals, anònim...)
Les addiccions conductuals
Videojocs (Perfil inhibit, perfil conductual)
Jocs d’apostes
Factors de risc i factors de protecció

* MÒDUL 3_Abordatge, Eines i Recursos
Tendències actuals dels usos de pantalles per part dels adolescents i joves
Com podem acompanyar als joves en els usos de pantalles i XXSS? (Diferents mirades i formes d’abordar)
Campanyes preventives i protocols d’intervenció
Exemples pràctics d’abordatges.
Recursos i bibliografia
  
Observacions   Ajuntament de Tarragona
  
Organització   ICE de la Universitat Rovira i Virgili
  
E-mail   formacio.permanentnu@urv.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent