Més informació [ Selecció | Detall d'activitat

 
0007800021   Mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les tecnologies a l'FP (Tarragona)
2020-2021   Curs. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   15/10/2020 - 19/11/2020 (20 hores) de 17:00h a 19:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
  
Persones destinatàries   Professorat de CFGM i CFGS.
Les places s'adjudicaran en estricte ordre d'inscripció i prioritzant el professorat dels serveis territorials de Tarragona.
En cas de quedar places vacants s'assignaran al professorat de fora del servei territorial de Tarragona.
  
  
Descripció   Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament i mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

Curs per a la formació del professorat en mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les TIC.

El curs es dividirà en 3 mòduls :
Mòdul 1 Prevenció i Usos
Mòdul 2 Detecció i Riscos
Mòdul 3 Abordatge
Mòdul 3 Eines i Recursos

Les sessions combinaran activitats dinamitzades i explicació teòrica per tal de treballar tots els continguts d’una forma integral i participada.

Uns dies abans de l'inici del curs rebreu un missatge al vostre correu electrònic (el que consta a la base de dades del Departament Educació) amb les instruccions que heu de seguir.
  
Objectius   • Conèixer les tendències actuals en l’ús de les pantalles i les TIC.
• Fer una aproximació als usos més significatius dels i les adolescents i joves de les pantalles i les seves conseqüències ( ús, abús i mal ús).
• Treballar la diferència entre usos problemàtics i addicció.
• Conceptualitzar els fenòmens relacionats amb les TIC.
• Identificar estratègies de prevenció i recursos per abordar els usos de pantalles i aspectes relacionats.
• Oferir recursos de detecció de casos
• Proposar mecanismes/protocols d’actuació en relació als usos de pantalles i aspectes relacionats.
• Reflexionar al voltant de les intervencions preventives i les alternatives a les pantalles.
  
Continguts   * MÒDUL 1_Prevenció i Usos
Conceptes bàsics: pantalles, TIC, jocs online, videojocs, ús, abús, mal ús, usos problemàtics, addicció....
Qui utilitza les xarxes socials i com (General i específic)
Identitat digital
Privacitat i seguretat digital
Diferències de gènere en els usos
Què diuen les dades i els estudis?
Les diferents generacions i les característiques en relació a les TIC
Prevenció i pantalles

* MÒDUL 2_Detecció i Riscos
Fenòmens comunicatius i relacionals a les XXSS: Grooming, sexting, sexpreading, stories, memes, tiktok, instagram...
Accés i desigualtats: Bretxa digital, necessitats educatives especials...
Percepció de risc i riscos (General i específic)
Ciberassetjament/Ciberbullying – (entre iguals, anònim...)
Les addiccions conductuals
Videojocs (Perfil inhibit, perfil conductual)
Jocs d’apostes
Factors de risc i factors de protecció

* MÒDUL 3_Abordatge, Eines i Recursos
Tendències actuals dels usos de pantalles per part dels adolescents i joves
Com podem acompanyar als joves en els usos de pantalles i XXSS? (Diferents mirades i formes d’abordar)
Campanyes preventives i protocols d’intervenció
Exemples pràctics d’abordatges.
Recursos i bibliografia
  
Observacions  
  
Organització   ICE de la Universitat Rovira i Virgili
  
E-mail   formacio.permanentnu@urv.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent