Més informació [ Selecció | Detall d'activitat

 
REC0213210   Oratòria i emocions. Estratègies per a l'aula
2023-2024   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   13/11/2023 - 4/12/2023 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
Organització   Associació Ple de Vida
  
  
  
Inscripció   01/09/2023 - 13/11/2023
  
Cost matrícula (Euros)   65
  
Descripció i   Metodologia:   Mitjançant aquest curs el docent optimitzarà els seus recursos vocals i d’oratòria a fi de millorar la seva gestió emocional i la comunicació a l’aula.
La metodologia de la formació serà la següent. El curs es desenvoluparà íntegrament a la plataforma de l'associació de forma asincrònica. Per tant, els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d'assimilar els continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d'aprofitament. Les tasques d’aprofitament estan en format fòrum per tal de que cada alumne pugui llegir les aportacions de la resta de participants. A més a més, a fi de que pugui treballar al seu ritme, la primera vegada que l’alumne entri a la plataforma ja sabrà en què consisteix cada tasca i la seva data d’entrega. D’altra banda, a part dels continguts creats expressament per la formació, l’alumnat trobarà vídeos i articles relacionats amb la temàtica del curs. Finalment, la formadora farà un seguiment dels alumnes orientant-los en el seu progrés i avaluant individualment cada tasca d’aprofitament.
Es farà difusió del curs a la pàgina web, blog i xarxes socials de l'associació (facebook, twitter, linkedin, google plus,...) També mitjançant correu electrònic al personal docent i centres educatius tant d'infantil-primària com de secundària.

  
Objectius   1.Millorar la salut vocal i emocional del professorat.
2.Elaborar i organitzar continguts de forma efectiva i focalitzada.
3.Optimitzar l’aprenentatge a l’aula mitjançant tècniques pròpies de l’oratòria vinculades a les emocions.
4.Aprendre a expressar-se transmetent els continguts i idees amb claredat, convicció i emoció.
  
Continguts   1.La veu i les emocions:
a.Nocions de tècnica vocal (anatomia de la veu, la respiració, etc.)
b.Proposta d’exercicis per a millorar la salut vocal i emocional del docent i dels seus alumnes.
2.Bases estructurals de la creació de continguts (cerca i tractament de la informació, creació de principis i finals originals, etc.)
3.Nocions d’oratòria:
a.Elements estructurals: sintaxi, ordre de les paraules, etc.
b.Didàctica de les paraules: afirmació versus negació, paraules grans, etc.
c.Recursos d’oratòria: storytelling, ús de metàfores, etc.
d.Proposta d’exercicis.
4.Comunicació no verbal: parallenguatge i llenguatge corporal.  
Formador/a   Elisabet Gimeno Aragón
  
Avaluació   Es passarà un qüestionari de satisfacció.
Tasques d’aprofitament:
• Tasca I: Al principi de la formació l’alumnat haurà de respondre un qüestionari a fi de saber quin és el seu punt de partença en relació als continguts proposats.
• Tasca II: S’ha d’entregar al final de la formació i es basa en els continguts sobre la veu i el llenguatge no verbal. En aquesta tasca l’alumne ha d’exposar com ha anat evolucionant en la matèria (en quins aspectes ha millorat, quins recursos són els més adients a la seva tasca docent, si ha posat en pràctica algun dels exercicis, etc.) i com pensa continuar treballant-hi una vegada la formació acabi.
• Tasca III: S’ha d’entregar al final de la formació i es basa en la matèria sobre la creació de continguts i les nocions d’oratòria. Segueix la mateixa metodologia que la tasca II.


  
Requisits de  certificació   Realització de totes les tasques proposades a la plataforma virtual. Es considera superat el curs si es realitzen de manera satisfactòria el 100% de les activitats proposades i es desenvolupen les activitats específiques d'Avaluació.
  
E-mail   holaredvisible@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 20/09/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).