Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0120429   La cultura popular a les aules.
2021-2022   Curs. Primària-Secundària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
  
Descripció   La Cultura Popular és una eina educativa i transformadora de la societat, amb un potencial
únic. En aquest curs, farem un recorregut per diferents projectes educatius, amb especial
atenció a l’implementat a l’Institut La Romànica de Barberà del Vallès, que han emprat la
cultura popular com a element central, alhora que aprenem la teoria sobre diferents
branques de la cultura popular de Catalunya i la posem en pràctica amb el grup-classe. Tot
enfocat a l’aplicació directa pel nostre alumnat i per ser treballat dins l’aula. Es treballarà
de forma transversal amb diferents cursos i assignatures (primària i secundària).
  
Objectius   Els objectius del curs els dividiríem en dos grups: generals (per a tota persona inscrita) i
específics (un cop es coneguin les necessitats de cada membre). Pel que fa als generals
serien els següents:
- Estimular l’associacionisme i la participació a través de la cultura popular
- Posar en relleu projectes educatius amb la cultura popular com a element central,
tot analitzant el seu potencial dins del marc curricular
- Transmetre els valors de la cultura popular a la comunitat educativa, tot fomentant
el treball en equip
- Conèixer les diferents branques o expressions de la cultura popular catalana
- Treballar, de forma pràctica, algunes d’aquestes branques
- Conèixer i intercanviar experiències amb altres col·lectius del territori
  
Continguts   PART TEÒRICA:
− Breu recorregut històric i característiques bàsiques de diferents branques de la
cultura popular catalana, amb especial atenció a aquelles que es poden implementar, de forma senzilla, en un centre educatiu.
− Debats sobre quina és la recerca prèvia que s’ha de fer per implementar un projecte educatiu amb la cultura popular com a element central, que atengui les
necessitats de cada centre educatiu i indret geogràfic.
− Potencial de la cultura popular com a eina educativa i transformadora de la societat.
− Facilitats per portar diferents branques de la cultura popular a les nostres aules.
− Parlem de l’Associació ARA I SEMPRE per la difusió en el món educatiu de la cultura
popular i tradicional de Catalunya, així com de coordinadores i federacions de
cultura popular que ens poden proporcionar ajuda.
PART PRÀCTICA:
− Aprendre a fer diferents tipus de balls, amb les seves característiques bàsiques.
o Ball de Bastons
o Ball de Pastorets
o Ball de Panderos
o Altres tastets
− Crear una coreografia senzilla a partir d’una música proposada per l’organització de la formació.

  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Adrià Ortiz Mera
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 01/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).