Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0110429   L’aula d'art: un espai multiplur@l.
2021-2022   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
  
Descripció   Tens ganes de renovar l’aula d’art?
Aquest curs t’ofereix l’oportunitat d’ampliar la mirada artística des de una vessant
multiplural.
Partint de l’obra d’artistes femenines contemporànies, s’oferirant diversos recursos artístics,
alternant metodologies, manifestacions artístiques, materials, formats i plataformes de
difusió.
El curs està estructurat amb 5 càpsules artístiques. En cada càpsula es descobrirà una
artista, que desencadenara l’exploració de materials i tècniques artístitques amb propostes
concretes, per fer-ne difusió d’una manera creativa i innovadora a l’aula, buscant la
connecció amb l’alumnat.
Durant les sessions hi haurà un feedback amb els docents per poder compartir múltiples
idees i recursos artístics aplicables al dia a dia de l’aula.
Complementarem el curs amb la documentació de recursos web en xarxa sobre
experiències i projectes artístics interdisciplinars.
Durant la formació es farà una visita guida a un museu d’art contemporani amb la finalitat
d’ampliar la mirada artística.
  
Objectius   1: TÈCNIQUES
Experimentar i manipular les possibilitats expressives amb diferents tècniques, materials, recursos i
estils artístics.
2: METODOLOGIA
Treballar per mòduls realitzant diferents processos i dinàmiques de treball artístic amb tècniques
diverses (dibuix, pintura, volum, la imatge, materials de reciclatge....)
Donar a conèixer estratègies de treball per dinamitzar l’aula- taller d’art.
Difondre i analitzar projectes de treball artístic, donant importància al procés de treball multiplural.
Compartir experiències, recursos i mitjans per afavorir l’aprenentatge artístic d’una manera més
global.
Reflexionar com aplicar a l’aula un enfocament artístic més global.
3: ART CONTEMPORANI- ARTISTES EN FEMENÍ
Descobrir, comentar, analitzar les possibilitats que ofereix l, art contemporani a partir de l’obra
d’artistes femenines.
Exposar propostes concretes previament portades a terme a l’aula.
4: COMUNICACIÓ VIRTUAL
Utilitzar i potenciar l’expressió artística a través d’entorns TAC com una eina d’expressió, difusió i
experimentació artística.
  
Continguts   1: EXPERIMENTACIÓ de MATERIALS:
Experimentació amb materials i recursos artístics variats, potenciant la manipulació i la
transformació i composició dels materials.
2:METODOLOGIA:
Manipulació i coneixement dels diferents llenguatges artístics.
Elaboració de propostes de treball artístic.
Difusió en entorns virtuals.
Compartir experiències.
Reflexió sobre la innovació de l’aprenentatge artístic.
3:CREACIÓ ARTÍSTICA
Elaboració de produccions artístiques a partir de propostes concretes,
potenciant espais de creació, manifestació d’idees i emocions, facilitant la confiança i satisfacció
personal en el procés creatiu.
4: ART CONTEMPORANI
Coneixement de l’art contemporani d’artistes femenines, reflexionant sobre la importància de
l’expressió artística.
5: RECURSOS COMUNICACIÓ
Difusió de llenguatges multimèdia en la comunicació artística.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Alba Garcia i Puig
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 01/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).