Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0100429   Mil i una activitats de música pels més xics...reprenem.
2022-2023   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Descripció i   Metodologia:   Recursos pràctics musicals per fer amb els nens i nenes d’Educació infantil i Primer cicle que faran que consolidin una bona base musical perquè al segon i tercer cicle tinguin assolides les bases musicals mínimes com: percepció auditiva, sentit del ritme, afinació, expressió corporal, famílies dels instruments musicals, etc. També veurem com preparar una sessió de música efectiva (quins elements indispensables ha de tenir la sessió, com ha d’estar organitzada, etc). Veurem també com preparar una bona programació musical, tenint en compte les diferents situacions d’aprenentatge del dia a dia de l’aula (estacions de l’any, festes...)

Educació infantil i primer cicle d’educació primària.
  
Objectius   Obtenir recursos musicals de tots els àmbits, que ens permetran impartir sessions de música d’una manera efectiva i professional encara que no siguem especialistes de música.
  
Continguts   Activitats i recursos que engloben tots els aspectes musicals.
Repertori de cançons, danses, activitats de moviment i expressió corporal, activitats de ritme i percussió corporal, instrumentació d’audicions i músiques de diferents estils musicals.
Eines per elaborar una programació musical de qualitat.
  
Formador/a   Mònica Bernús Manyé
  
Avaluació   Preparació d’una situació d’aprenentatge concreta en la que els assistents al curs hauran d’elaborar una petita programació amb tots els aspectes musicals i recursos que hagin après durant el curs: cançons, danses, activitats de moviment i expressió corporal, activitats que desenvolupin el sentit del ritme i l’agudesa de l’oïda, activitats de creativitat corporal, instrumental, etc. I audicions adients per treballar aquella situació d’aprenentatge escollida.

Avaluació del grau de satisfacció dels assistents:

- L’últim dia del curs, tant els alumnes com els formadors omplen una enquesta de satisfacció on valoren diferents aspectes (valoració del formador, objectius i continguts aplicables a la pràctica docent, metodologia emprada, proposta d'altres cursos per properes edicions, valoració de l'organització en general de l'Escola d'Estiu). Aquestes enquestes de satisfacció serveixen tant als formadors com a la propia organització per continuar millorant en properes edicions.
  
Requisits de  certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/05/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).