Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0100429   Mil i una activitats de música pels més xics...reprenem.
2022-2023   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Recursos pràctics musicals per fer amb els nens i nenes d’Educació infantil i Primer cicle que faran que consolidin una bona base musical perquè al segon i tercer cicle tinguin assolides les bases musicals mínimes com: percepció auditiva, sentit del ritme, afinació, expressió corporal, famílies dels instruments musicals, etc. També veurem com preparar una sessió de música efectiva (quins elements indispensables ha de tenir la sessió, com ha d’estar organitzada, etc). Veurem també com preparar una bona programació musical, tenint en compte les diferents situacions d’aprenentatge del dia a dia de l’aula (estacions de l’any, festes...)

Educació infantil i primer cicle d’educació primària.
  
Objectius   Obtenir recursos musicals de tots els àmbits, que ens permetran impartir sessions de música d’una manera efectiva i professional encara que no siguem especialistes de música.
  
Continguts   Activitats i recursos que engloben tots els aspectes musicals.
Repertori de cançons, danses, activitats de moviment i expressió corporal, activitats de ritme i percussió corporal, instrumentació d’audicions i músiques de diferents estils musicals.
Eines per elaborar una programació musical de qualitat.
  
Formador/a   Mònica Bernús Manyé
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/05/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).