Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0100429   Plastiqueros low cost.
2021-2022   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
  
Descripció   UEl curs constarà de parts teòriques que facilitin una reflexió sobre el fet artístic a les escoles en un moment de canvi metodològic general i sobre el món de l’art i alguns artistes plàstics per treballar a les aules i una part evidentment pràctica on experimentarem amb tècniques i recursos per poder portar a terme l’àrea d’educació artística visual i plàstica.
  
Objectius   - Reflexionar sobre els continguts o blocs temàtics que ens ajudaran a programar les sessions d’educació artística.
- Emmarcar l’educació artística dins el canvi metodològic que estem portant a terme a les escoles (projectes interdisciplinars, ambients, tallers...)
- Donar pistes de com treballar l’art als diferents nivells.
- Desenvolupar tècniques plàstiques relacionades amb els blocs de treball de l’àrea.
- Organitzar un banc de propostes virtual.
  
Continguts   - El paper de l’educació artística en el currículum i en l’escola en general.
- Blocs temàtics de l’àrea d’educació artística.
- Didàctica de l’art a l’escola.
- Tècniques i materials.
- Propostes de treballs plàstics.
- Compartir idees i propostes.

  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Carles Alcoberro Turu
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 01/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).