Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0090429   L’AULA D’ART: UN ESPAI MULTIPLUR@L
2022-2023   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   85
  
Descripció i   Metodologia:   Tens ganes de renovar l’aula d’art?
Aquest curs t’ofereix l’oportunitat d’ampliar la mirada artística des de una vessant multiplural.
El curs està estructurat en 5 càpsules artístiques.
En cada càpsula es descobrirà una artista, que desencadenarà l’exploració de materials i tècniques artístiques amb propostes concretes, per fer-ne difusió d’una manera creativa i innovadora a l’aula.
Les diferents metodologies que es treballaran seràn:
CÀPSULA 1- Dibuix-
CÀPSULA 2- Pintura
CÀPSULA 3- Volum
CÀPSULA 4- Museus- Art Contemporani
CÀPSULA 5- Fotografia

Complementarem el curs amb la documentació de recursos web en xarxa interdisciplinars, i la visita guida a un museu d’art contemporani amb la finalitat d’ampliar la mirada artística.
  
Objectius   1: TÈCNIQUES
Experimentar i manipular les possibilitats expressives amb diferents tècniques, materials, recursos i estils artístics.

2: METODOLOGIA
Treballar per càpsules temàtiques.
Cada càpsula es treballarà en detall l’obra d’una artista amb la finlalitat de treballar diferents processos i tècniques diverses (dibuix, pintura, volum, la imatge, materials de reciclatge….)
Donar a conèixer estratègies de treball per dinamitzar l’aula- taller d’art.
Difondre i analitzar projectes de treball artístic, donant importància al procés de treball multiplural.
Reflexionar com aplicar a l’aula un enfocament artístic més global.

3: ART CONTEMPORANI- ARTISTES EN FEMENÍ
Descobrir, comentar, analitzar les possibilitats que ofereix l, art contemporani a partir de l’obra d’artistes femenines.


4: COMUNICACIÓ VIRTUAL
Utilitzar i potenciar l’expressió artística a través d’entorns TAC com una eina d’expressió, difusió i experimentació artística.
  
Continguts   *Experimentació amb materials i tècniques artístiques variades, potenciant la manipulació i creativitat personal.

* Elaboració de produccions artístiques a partir de propostes concretes,
potenciant espais de creació, manifestació d’idees i emocions, facilitant la confiança i satisfacció personal en el procés creatiu.

*Coneixement de diferents llenguatges artístics. a partir de l’obra de varies artistes femenines.

*Compartir experiències sobre metodologies i propostes en l’àmbit artístic contemporani.
Reflexió sobre la innovació de l’aprenentatge artístic.

*Difusió de llenguatges multimèdia en la comunicació artística.
  
Formador/a   Alba Garcia i Puig
  
Avaluació   EXERCICIS PRÀCTICS ALUMNAT
*Domini en la creació de produccions artístiques a través de tècniques, recursos i materials diversos, proposats durant el curs, valorant l’ expressió personal d’una manera creativa, manipulativa i reflexiva..

APORTACIONS REFLEXIVES ALUMNAT
*Reflexionar i potenciar el raonament crític, sobre les diferents propostes metodològiques d’ensenyament artístic, exposades en el curs, per arribar a tenir un criteri més innovador a l’hora de programar i dissenyar la pràctica de l’ensenyament artístic.

PROPOSTA DIDÀCTICA D’APLICACIÓ A L’AULA
*Millorar l’aplicació de l’ensenyament artístic a l’aula amb propostes de treball innovadores i metodològiques de treball multiplurals en l’art contemporani.

Avaluació del grau de satisfacció dels assistents:

- L’últim dia del curs, tant els alumnes com els formadors omplen una enquesta de satisfacció on valoren diferents aspectes (valoració del formador, objectius i continguts aplicables a la pràctica docent, metodologia emprada, proposta d'altres cursos per properes edicions, valoració de l'organització en general de l'Escola d'Estiu). Aquestes enquestes de satisfacció serveixen tant als formadors com a la propia organització per continuar millorant en properes edicions.
  
Requisits de  certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 14/06/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).