Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0080429   L’art d’educar amb ànima.
2022-2023   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Com, què i cap on cal mirar per garantir una educació de qualitat i benestant?
Des d’on ens comuniquem famílies, mestres i infants?
Quines pràctiques educatives poden ser útils per atendre la diversitat a l’aula?
En el curs L’art d’educar amb ànima, aprofundirem en una pedagogia del ser, del sentir i
del saber que centra la mirada en la relació entre l’ infant, el docent i les famílies per tal que
la diversitat de vincles, emocions i aprenentatges que conviuen en l’entorn escolar, sigui
una font potenciadora en l’educació.
  
Objectius   1-Introducció: reeducació de la mirada
• Presència, percepció i creativitat
• Com, què i cap on mirem?
2-Pedagogia del ser, del sentir i del saber
• El ser: sistema familiar (relació família-escola)
• El sentir: emocions i reaccions
• El saber: interessos, connexions, potencialitats
3-Benestar emocional del docent
• Empoderar els i les mestres en la seva tasca docent: el desenvolupament de la
interioritat i el benestar
4- Estratègies de bones pràctiques
• Les rutines
• Els contes
• L’autoritat amorosa
  
Continguts   - La mirada adulta i la seva influència en el desenvolupament de l’infant.
- La Importància dels vincles saludables en el sistema educatiu.
- El currículum multidimensional: la raó i la intuïció.
- El creixement personal del professional.
- Eines educatives indispensables pel creixement de l’infant.
  
Formador/a   Cristina Farrerons i Boronat
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/05/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).