Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0080429   Les emocions a l’escola
2019-2020   Curs telemàtic. Educació Infantil-Primària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Quan arriben moments com el que estem vivint es fan més paleses algunes necessitats. Hem
teixit emocions amb els nostres infants per poder fer front a situacions com aquesta? Quina
importància té el treball d’educació emocional a l’escola? Tenim eines els mestres per
afrontar-lo? Intentarem reflexionar sobre la pràctica docent amb una visió holística, global, on la gestió de les emocions sigui un pilar fonamental a l’hora d’aprendre i d’ajudar els infants a créixer en tots els aspectes de la seva vida.
  
Objectius   •Oferir informació teòrica bàsica sobre què entenem per educació emocional.
•Reflexionar sobre la pràctica educativa tenint en compte la importància de l’educació
emocional tant dels nens i nenes com dels mestres que els acompanyen.
•Cercar estratègies d’acompanyament i suport en situacions com les actuals.
  
Continguts   ● Què entenem per intel·ligència emocional.
● La competència emocional dels nenes i nenes.
● Exemples d’activitats per a realitzar a l’escola.
● La importància de les emocions per tal que els aprenentatges esdevinguin
significatius.
● Materials que ens poden ser útils, a nivell personal i/o professional.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Lídia Carretero Alcolea
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).