Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0070429   Iniciació al Lindy Hop per Educació Infantil i Primària
2022-2023   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Descripció i   Metodologia:   Curs adreçat a tota persona interessada en el ball de lindy hop. Aquest, és el ball que s’interpreta mitjanant la música jazz-swing. Al llarg del curs s’oferiran els coneixements teòrics i sobretot pràctics per a l’adquisició d’un nivell de domini que possibiliti la participació a balls socials i l’aplicació d’aquest estil a l’aula.
Per a les persones que ja s’han iniciat en aquest ball s’oferirà diferents possibilitats per a ampliar els coneixements com ara perfeccionament tècnic o canvi de rol, entre d’altres.

  
Objectius   - Introduïr-se en el ball de lindy hop.
- Proporcionar coneixements bàsics perquè pugui ser introduït en l’àmbit escolar.
- Compartir estratègies i activitats per potenciar la comunicació i integració dels alumnes a través d’aquest ball.
  
Continguts   -Introducció a la música jazz-swing.
-Introducció al lindy hop.
-Introducció al jazz step.
-Breu coneixement dels orígens i evolució del lindy hop.
-Aproximació curricular per a la seva introducció en l’àmbit escolar.
  
Formador/a   Mariona Carreras
  
Avaluació   Avaluació de l'aprofitament del curs per parts dels assistents:

- Enregistrament de la coreografia del grup.
- Recull d’activitats creades durant el curs.
-Proposta de sessió d'una classe d'educació física fent servir tots els continguts apresos durant el curs (objectius, continguts, metodologia)

Avaluació del grau de satisfacció dels assistents:

- L’últim dia del curs, tant els alumnes com els formadors omplen una enquesta de satisfacció on valoren diferents aspectes (valoració del formador, objectius i continguts aplicables a la pràctica docent, metodologia emprada, proposta d'altres cursos per properes edicions, valoració de l'organització en general de l'Escola d'Estiu). Aquestes enquestes de satisfacció serveixen tant als formadors com a la propia organització per continuar millorant en properes edicions.
  
Requisits de  certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.