Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0070429   Pensant amb les mans (de les construccions, a la fusteria, passant pels Mini Mons i els esquemes d'acció)
2021-2022   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Què vol dir realment jugar a construir? Quins aprenentatges hi ha? Què fa el cervell quan els infants fan amb les mans? Què hi ha més enllà de les construccions i els mini mons? En aquest curs anem a pensar i a jugar anant més enllà del pensament STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) obrint la mirada al joc de construccions, mini mons i la fusteria; reflexionant sobre els esquemes d’acció i la seva relació amb els processos d’aprenentatge de les matemàtiques i les ciències.

Adreçat a Educació infantil (2n cicle) i Educació Primària (1r cicle)

  
Objectius   - Entendre les bases d’aprenentatge del joc de construccions.
- Conèixer recursos d’aprenentatge STEAM a través del joc i l’ambient preparat.
- Reflexionar sobre el rol de l’adult en l’adquisició de l’aprenentatge.
- Conèixer les bases cerebrals implicades en l’aprenentatge a les primeres edats.
- Conèixer estratègies i recursos per oferir el joc de construccions, mini mons i fusteria a l’escola.
- Aprendre les bases dels esquemes d’acció i com fer-los servir com a eina d’observació i d’intervenció.
  
Continguts   - Bases neurològiques de l’aprenentatge.
- Els esquemes d’acció com a patrons de comportament i aprenentatge.
- El pensament i aprenentatge STEAM.
- El joc de construccions: bases, estadis, desenvolupament i enriquiment.
- Els mini mons com a fase evolutiva del joc de construccions (recursos per infantil i primària).
- La fusteria com a evolució del joc de construccions a primària.
- Eines d’observació i acompanyament del joc.
- Estratègies d’intervenció dintre del joc de construccions i fusteria.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Jenny Silvente
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 01/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).