Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0070429   Centres en linia: Organització, gestió i dinamització dels entorns virtuals d'aprenentatge (EVA). Tastet d'eines per facilitar-ne l'ús didàctic.
2019-2020   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Fruit de la situació extraordinària en la que ens trobem i de la nova realitat educativa que estem vivint, les eines telemàtiques han esdevingut imprescindibles per mantenir el contacte, la comunicació i el treball amb el nostre alumnat, les seves famílies (portes obertes virtuals, tutories individuals, reunions de famílies, etc) i entre les professionals de l’educació (coordinacions, reunions, juntes, etc).

Entre aquestes eines destaquen els Entorns Virtuals d’Aprenentatge EVA (portal EIX, Classroom, Nodes o Sites) , les videoconferències (Google Meet, Microsoft Teams, Skipe, Zoom o Jitsi meet) o les diferents eines d’edició i creació de continguts (editors de vídeo, gravadores de veu i de pantalla, extensions de Chrome, editors de presentacions, etc)

En aquest curs farem un tast de totes aquestes eines per poder organitzar, gestionar i dinamitzar l’EVA que utilitzi el nostre centre i poder desenvolupar-nos de manera àgil i saber treure profit en la nostra tasca docent.
objectius molt clars on el criteri educatiu, els valors, la coeducació, l’autonomia i la diversió seran el principals protagonistes.
  
Objectius   •Organitzar i dinamitzar l’EVA.
oAprenentatge globalitzat
•Introduir al professorat en el coneixement dels EVA més utilitzats.
•Difondre les eines bàsiques per treballar amb Entorns Virtuals d’Aprenentatge.
•Coneixement de programes, aplicacions i extensions d’edició i creació de continguts.
•Familiaritzar el professorat amb el programari per al control de petits muntatges.
•Impulsar activitats pràctiques

  
Continguts   1.Com organitzar i dinamitzar un EVA
a.Per què l’ús d’una EVA?
b.Acords de centre (etapa, departament, cicle, nivell)
c.Diferents estructures d’un EVA.
d.El currículum i l’EVA.
e.Ús didàctic de l’EVA
i.Tipus de tasques
ii.Aprenentatge globalitzat
iii.Temporització
iv.Canals de comunicació.
v.Retorn
f.Usuaris
g.Protecció de dades
2.EVA’s més utilitzats (Introducció)
a.Portal EIX (moodle)
b.Google Classroom
c.Nodes
d.Google Sites
3.Videoconferències
a.Google Meet (coorporatiu XTEC)
b.Skipe
c.Teams
d.Zoom
e.Jitsi meet
f..../...
4.Creació de continguts
a.Àudio i multimèdia (editors)
b.Video (editors)
c.Eines interactives
d.Treball d’aula. Extensions per impartir classes on line.
e.Eines per confeccionar Projectes
f..../...
5.Projecte final de curs (presentació)
6.Reflexió. Reptes de futur, o no?
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Òscar Garcia Nicolau
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).