Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0060429   Projecte “Jocs de Pati”. El pati com a espai educatiu.
2019-2020   Curs telemàtic. Educació Infantil-Primària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   El curs pretén fomentar un canvi de mirada envers el pati dels centres educatius i presentar un projecte de pati innovador d’una escola d’educació infantil i primària. Donarà estratègies per tal de liderar un projecte a escoles i/o instituts amb uns objectius molt clars on el criteri educatiu, els valors, la coeducació, l’autonomia i la diversió seran el principals protagonistes.
  
Objectius   •Fomentar un canvi de mirada sobre el pati dels centres educatius.
•Conèixer projectes de patis innovadors que funcionen.
•Adquirir estratègies i idees per transformar el pati de l’escola / institut.
  
Continguts   •El joc: quines són les necessitats lúdiques dels infants?
•El pati: espai exterior d’aprenentatge i necessitats de transformació.
•Rol del mestre i de la comunitat escolar.
•Organització i avaluació del projecte de pati.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Iban Navarro Sánchez
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).