Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0050429   Exprimim Google Classroom!
2021-2022   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Primària-Secundària-Formació Profess.
  
   11/7/2022 - 24/7/2022 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
  
Descripció   Voleu descobrir totes les potencialitats que Google Classroom ofereix? Si ja coneixes i has fet servir Classroom amb el teu alumnat, és el moment d’exprimir el seu potencial.

En aquest curs...
“Faràs coses”. Dissenyarem i elaborarem materials i recursos digitals que podràs incorporar al teu Classroom.
Descobriràs i connectaràs recursos, materials i eines digitals que enriqueixen i s’integren amb Classroom (ens centrarem en les externes a l’entorn Google):
Pròpies de Google: Sites, Jamboard, Google Docs – Sheets - Presentacions, Formularis, Maps...
Externes a Google: Canva, Genially, edit.org, Quizizz, Edpuzzle, Tinywow, Remove.bg, Flaticon, Pixton-edu, Emojipedia, Padlet, Liveworksheets, ja.cat, Corubrics i Classroom, Educaplay, Wonder, ...
Extensions Chrome: Mote Voice, Screencastify, Add to Google Classroom...
Disposaràs d’un Portafoli Digital per reflexionar sobre el teu procés d’aprenentatge al llarg de les sessions.
Estructuraràs un petit projecte / context d’aprenentatge incorporant els materials i recursos elaborats segons els diferents blocs temàtics (disseny gràfic, imatge-vídeo, jocs, classroom, tips i altres recursos digitals, eines google...).

El curs es durà a terme durant 2 setmanes (30h) amb una connexió diària de dilluns a divendres de 9 a 11 (2h).
Les sessions del curs estan organitzades segons siguin:
Sessions síncrones (18-20h aprox.) destinades a desenvolupar els objectius i continguts del curs.
Sessions de suport i acompanyament a l’elaboració del producte final (2h aprox.)
Sessions asíncrones (8-10h aprox.) Tot i que hi haurà moments destinats pel treball autònom (asíncron) dels docents.

La plataforma que es farà servir per...
A les connexions amb l’alumnat: Google Meet.
Compartir els materials del curs: Google Sites i Google Classroom.
  
Objectius   - Conèixer i compartir els principis bàsics per configurar un EVA: Google Classroom.
- Gestionar i dissenyar Google Classroom adequant-lo a les necessitats de l’alumnat i del centre.
- Donar a conèixer eines i recursos digitals que desenvolupin les Àrees que conformen la Competència Digital de l’Alumnat (CDA) i la Competència Digital Docent (CDD).
- Elaborar recursos i materials digitals, especialment aquells centrats en el disseny i tractament d’elements gràfics.
- Estructurar una proposta didàctica a través del Classroom incorporant els materials produïts al curs.
  
Continguts   - Configuració i personalització de Google Classroom.
- Rúbriques i Classroom: Corubrics.
- Feedback i retroalimentació per l’alumnat amb Classroom: text, veu i vídeo.
- Gamificació de les sessions: quizizz, edpuzzle, pixton-edu...
- Producció i tractament d’imatge, vídeo i disseny gràfic: canva, genially, edit.org, remove.bg, screencastify...
- Creació d’activitats: educaplay, liveworksheets...
- Extensions i tips digitals: tinywow, flaticon, emojipedia, ja.cat...
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Joaquim Altur San Antonio
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.