Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0120429   Programa d’intel•ligència emocional per millorar el clima i la socialització a l’aula de 3 a 6.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Infantil
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   Avui en dia en les primeres edats ens trobem a les aules grups molt heterogenis, tan en necessitats i interessos, com en diferents madureses que ens posen a prova a tots els membres del grup. El programa a través de l’educació emocional vol ajudar a potenciar el desenvolupament emocional dels infants incidint directament en la seva socialització i millorant el clima a l’aula, aspectes que afecten fortament les dinàmiques dels grups i la vida diària a l’escola. En aquesta formació es planteja una mirada i una selecció de recursos i propostes didàctiques per afavorir el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions en els nostres alumnes. Visualitzarem vídeos, farem part teòrica i sobretot farem reflexions i debats per millotar la pràctica educativa.

Horari
De 10-13.00h (Els dies: 5, 6, 7, 8, 9, 12 i 13 de juliol).

Plataforma: Zoom
  
Objectius   - Familiaritzar-se i obrir la mirada cap a la intel•ligència emocional.
- Reflexionar sobre el paper de les emocions a l’escola.
- Compartir experiències de la vida educativa referides al món emocional.
- Conèixer autors i articles rellevants en aquest àmbit.
- Reconèixer la importància del treball emocional en l’ensenyament i aprenentatge com a eix vertebrador del creixement personal.
- Tenir eines i recursos per poder integrar l’educació emocional a l’aula des de l’arribada dels infants a l’escola.
- Conèixer propostes que faciliten desenvolupar estratègies per ser conscients, identificar i poder expressar les emocions que senten els alumnes.
- Afavorir estratègies per la regulació emocional dels nostres alumnes.
- Conèixer com dotar d’estratègies als nostres alumnes per gestionar els conflictes.
- Conèixer els instruments d’avaluació i criteris del programa.
  
Continguts   • Introducció i justificació del programa.
• Què són les emocions?
• La interacció social respecte les emocions.
• Què és la intel•ligència emocional? concepte i evolució al llarg de la història.
• Les competències emocionals.
• L’educació emocional es viu a les aules.
• El disseny de l’espai educatiu, un factor clau.
• Proposta d’activitats i recursos per desenvolupar l’educació emocional a l’aula.
• L’avaluació, instruments d’avaluació i criteris d’avaluació del programa d’educació emocional.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Irene Domínguez Turigas
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.