Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0100429   Musicomàtics. Estratègies per a l'aprenentatge conjunt de la música i les matemàtiques
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Infantil-Primària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Musicomàtics és un projecte de plantejament interdisciplinari on la música i les
matemàtiques es fusionen en activitats senzilles i competencials, plantejades en forma
de pregunta que cal resoldre a partir de la formulació d’hipòtesis, l’exploració i el joc.
El curs pretén donar una visió global del projecte, fer una reflexió sobre la necessitat
d'aquest en relació a l'aprenentatge dels alumnes i compartir, descobrir i crear activitats
que es puguin aplicar als diferents cursos d'Educació Infantil (a partir dels 5 anys) i
Educació Primària.

Horari: De dilluns 5 de juliol a divendres 9 de juliol, connexió online diària de 9h a 12h. Dilluns 12 connexió de 9 a 12 i dimarts 13 connexió de 9 a 11.
10 hores de treball personal

Plataforma: Es farà servir Meet.
  
Objectius   - Conéixer el projecte Musicomàtics.
- Explorar diferents activitats models dels projecte des del punt de vista de l’infant.
- Reflexionar i analitzar les característiques que ha de tenir una bona activitat de
Musicomàtics.
- Crear i/o replantejar-nos noves activitats a partir de les activitats model que s’han dut
a terme.
  
Continguts   - Exploració de diferents activitats model del projecte Musicomàtics.
- Descoberta de
la metodologia del projecte (realització de preguntes adients, formulació d’hipòtesis
recolzades amb un raonament, test de la hipòtesi amb diferents procediments,etc.)
- Reflexió i anàlisi de les diferents característiques que han de tenir les activitats de
Musicomàtics.
- Reflexió de les diferents possibilitats d’ampliació i/o adaptació de les activitats model
a les etapes educatives.
- Creació de noves activitats o camins d’ampliació/adaptació a partir de les activitats
model plantejades.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Manuela Contreras Malvesí
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 30/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).