Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0090429   Projecte “Jocs de Pati”. El pati com a espai educatiu.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   El curs pretén fomentar un canvi de mirada envers el pati dels centres educatius i presentar un projecte de pati innovador d’una escola d’educació infantil i primària. Donarà estratègies per tal de liderar un projecte a escoles i/o instituts amb uns objectius molt clars on el criteri educatiu, els valors, la coeducació, l’autonomia i la diversió seran el principals protagonistes.

Horari: De dilluns 5 de juliol a divendres 9 de juliol, connexió online diària de 9h a 12h. Dilluns 12 connexió de 9 a 12 i dimarts 13 connexió de 9 a 11.
10 hores de treball personal

Plataforma: meet
  
Objectius   •Fomentar un canvi de mirada sobre el pati dels centres educatius.
•Conèixer projectes de patis innovadors que funcionen.
•Adquirir estratègies i idees per transformar el pati de l’escola / institut.
  
Continguts   •El joc: quines són les necessitats lúdiques dels infants?
•El pati: espai exterior d’aprenentatge i necessitats de transformació.
•Rol del mestre i de la comunitat escolar.
•Organització i avaluació del projecte de pati.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Iban Navarro Sánchez
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.