Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0080429   Observar, documentar i avaluar a l'educació infantil (0-6 anys)
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Infantil
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Observar és una acte de coneixement, una forma de dignificar les accions dels infants. A través de notes, fotografies, vídeos... moltes evidències que posen de manifest els processos d’aprenentatge dels infants. Nosaltres som responsables de recollir la quotidianitat i fer-la visible.
Quan es documenta, es fa amb una triple direccionalitat: per seguir el procés dels nens i donar valor a les seves accions; per avaluar l'activitat de l'adult i per comunicar allò que passa en l'espai.
En aquesta formació farem un recorregut teòric al voltant del fet d’observar, documentar i avaluar, i es proposaran múltiples activitats d’aplicació en l’àmbit de detectar moments evolutius, fer i editar fotografies i vídeos, creació de diferents formats de documentació, etc.

La plataforma de connexió en directe serà Zoom i es posarà a disposició dels/de les participants d’un espai virtual on compartir comentaris i trobar materials interessants, serà a la web www.verpensarsentir.com

Horari: Connexions en directe de 10 a 12h + feina personal (1 hora diària de visualització de vídeos, lectura d’articles, treballs de reflexió i redacció del projecte final)
  
Objectius   •Conèixer eines i estratègies per a documentar a l’escola.
•Aprendre a detectar les necessitats dels infants a través de l'observació.
•Conèixer tècniques per a capturar moments i situacions.
•Apropar-se a eines per a l’edició de documentacions en diferents formats.
•Practicar i aprendre tècniques per a narrar i explicar processos i situacions.
•Crear documentacions en diferents formats.
  
Continguts   Observació a l’aula
- Què vol dir observar a l’aula?
- Instruments, eines i recursos.
- Detecció de moments evolutius
- El paper de l’adult
Eines per a recollir evidències
- Fotografia
- Vídeo
- Anotacions
- Evidències dels infants (converses, produccions, accions...)
Principis de la documentació
- Antecedents: la filosofia de Reggio Emilia
- Aspectes teòrics de la documentació
- Fases en la documentació
Documentar a l’escola
- Interpretar i analitzar la realitat
- Guió i pla de treball de l’equip
- Formats: plafons, vídeos, reculls, diaris, etc.
Avaluar a l’educació infantil
- Què vol dir avaluar a l’Educació infantil i com ho fem?
- Preguntes que orienten l’avaluació
- Dels resultats als processos
- Els informes
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Jenny Silvente González
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 30/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).