Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0070429   Aquí i ara… o quan? Introducció a la gestió de l'estrès del personal docent.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   Taller introductori orientat a adquirir estratègies de gestió de l'estrès docent i la reducció dels símptomes del burnout, tot basant-nos en tècniques de relaxació holístiques fonamentades en diferents tradicions i mètodes tant orientals com occidentals. Farem un passeig per diferents habilitats intrapersonals amb l’objectiu d’adquirir eines metacognitives emocionals.

Utilitzarem la plataforma Meet-Hangouts.
Serà molt important que per a la realització d'aquest taller els participants es connectin des d'un espai lliure d'interrupcions i sorolls, preparin una màrfega o lloc on poder-se estirar (llit, sofà...) i disposin d'una manteta per cobrir el cos i evitar la sensació de fred. Serà important també que utilitzin auriculars per seguir la sessió de relaxació guiada.

Horari: cada dia de 9 a 11h.

Plataforma: Meet-Hangouts
  
Objectius   - Descobrir la pròpia presencia interna a través de la respiració per a connectar amb la vida.
- Vivenciar el silenci interior com espai a recórrer en qualsevol moment i gaudir de la calma que ofereix.
- Oferir estratègies autònomes per a la regulació de l’estrès docent.
- Dotar d’elements per millorar la salud física i mental del i la docent.
- Aprendre a viure en el present per la disminució de l’ansietat, l’estrès i tenir estratègies per no contribuir a la síndrome del “burn-out” docent.
- Gaudir de la pròpia presència i de l’autodescobriment per contribuir al reforçament de l’autoestima.
- Aprendre noves maneres de relacionar-nos amb la vida, el present i nosaltres mateixos per descobrir noves possibilitats i oportunitats.
- Experimentar l’actitud mindfulness a la nostra quotidianitat per connectar amb el present i actuar en consciència plena.
  
Continguts   Seguirem la següent planificació:
-Introducció al taller, sistema de seguiment del treball, i introducció a la relaxació al món docent.
-La respiració. Tipus i funcions. Idees per l'aula.
-La relaxació progressiva. Idees per l'aula.
-La visualització com a eina per crear canvis interns. Idees per l'aula.
-La relaxació profunda. Idees per l'aula.
-El centrament cos-ment-emocions. Resum i tancament del curs.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Olaya de Heras Olivares
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).