Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0050429   L’avaluació: recursos i eines per ajudar en la regulació del procés d’ensenyament-aprenentatge.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Primària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   En aquest curs, presentarem l’avaluació com a l’eina fonamental per a la regulació i motor de l’aprenentatge del l’alumnat. Farem una breu anàlisi de les orientacions d’avaluació que proposa el Departament d’Educació.
Reflexionarem al voltant de quin ha de ser el paper del docent en aquest procés i presentarem, analitzarem i compartirem diferents instruments i eines d’avaluació per gestionar la recollida de dades i la informació. Les sessions seran fonamentalment teòriques, aturant-nos per fer reflexions sobre com estem avaluant i com ho hauriem de fer.

Les connexions es faran amb el Google Meet.

L'horari serà el següent: De 2/4 de 10 a 12.


  
Objectius   ● Definir l’objectiu de l’avaluació, conèixer la importància de la tasca avaluativa.
● Conèixer les diferències entre l’avaluació tradicional i l’avaluació formativa i formadora (distingir entre avaluar per a acreditar i avaluar per a promoure l’aprenentatge).
● Reflexionar sobre el rol del docent en aquest procés.
● Conèixer i utilitzar instruments diversos per acompanyar l’alumne/a en els el procés d’aprenentetage.
● Dissenyar processos d’avaluació que potenciïn un aprenentatge significatiu i la capacitat d’autoregulació de l’alumnat.
  
Continguts   ● L’avaluació: definició i normativa
● El rol del docent en el procés d’aprenentatge.
● Instruments i eines d’avaluació
● Elaboració del procés avaluatiu d’una unitat didàctica.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Xevi Fabré i Ia Camps
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.