Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0050429   Detecció i intervenció en dificultats d'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, TDAH i TANV.
2019-2020   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Establirem les característiques dels trastorns per a la seva detecció precoç. Aplicarem estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció útils per al grup-classe, grup de reforç i gabinet extern, així com pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Integrarem aquests aprenentatges elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats i expectatives dels participants.
  
Objectius   1.Conèixer i descriure les característiques de cada trastorn per comprendre’n la seva naturalesa.
2.Aplicar les pautes de detecció per afavorir-ne la detecció precoç.
3.Aplicar les estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció.
4.Analitzar i extreure conclusions d’intervenció en casos reals rellevants al context dels participants a partir dels materials treballats, elaborant un programa d’intervenció específic.
  
Continguts   Sessió 1: Característiques de cada trastorn. Instruments de detecció. Aplicació a casos pràctics.
Sessió 2: Estratègies i eines d’intervenció. Models i exercicis d’intervenció en dislèxia i discalcúlia.
Sessió 3: Models i exercicis d’intervenció en TDAH i TANV. Aplicació a casos pràctics. Sessió 4: Elaboració d’un programa d’objectius de treball i pla d’intervenció, aplicable a diversos tipus d’alumnat.
Sessió 5: Es compartirà i s’exposarà el resultat del treball dels diferents grups per tal que tots els participants disposin de diferents tipus de programes d’objectius i plans d’intervenció. Qüestionari d’avaluació dels aprenentatges del curs.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Mercè Gonzàlez i Calderon
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.