Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0040429   El docent coach. Noves pràctiques a l'aula
2021-2022   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   El Coaching educatiu esdevé un posicionament, una manera d’acompanyar, que des de l’escolta, la pregunta i el diàleg, busca que les persones trobin per elles mateixes les respostes i accions necessàries per assolir els seus objectius. Aquesta formació té com a finalitat oferir eines i recursos per desenvolupar, tot incorporant principis del coaching educatiu, habilitats i competències emocionals tant dels docents com de l’alumnat.
  
Objectius   - Aportar eines per implementar principis del coaching en l’àmbit educatiu.
- Oferir recursos per treballar competències i habilitats relacionals i emocionals amb l’alumnat.
- Contribuir en la millora de les competències i habilitats del docent coach (emocionals, comunicació, lideratge ) i que aquestes tinguin una incidència positiva en l’entorn educatiu.
- Facilitar espais per a que cada docent pugui incidir en el seu propi creixement professional i personal.
- Disposar d’eines per millorar la cohesió de grup i el vincle.
  
Continguts   - Coaching educatiu.
- Eines del coaching aplicades a la pràctica docent : Escolta activa, rapport, preguntes poderoses, feedback, roda de la vida,model Grow, objectius Smart, plans d’acció, creences potenciadores, valors, vinculació i resiliència.
- Competències i habilitats del docent-coach:
Emocionals.
Comunicació.
Lideratge.
Mindfulness
Eutonia
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Ivan Aguilera Vegas
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).