Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0040429   La matemàtica que s'aprèn tocant a Primària
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Educació Primària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Un recorregut pel desplegament matemàtic dels infants de Primària des del cicle inicial al cicle superior amb una mirada conjunta i evolutiva. Uns continguts que arriben a través de la manipulació i la comprensió que genera imatges suficients on construir l’abstracció.
... i per sobre dels continguts la capacitat de generar propostes plenes de context que ens permetin observar les quatre dimensions matemàtiques descrites.

L'horari serà de 9:30 a 11:30 durant dues setmanes (20h presencials) i (10h de treball a casa elaborant material, treball amb el material audiovisual i d’imatge així com en la pràctica dels càlculs)

El zoom serà la nostra plataforma de connexió cada dia de dues hores per permetre la presencialitat on-line.
Drive permetrà compartir les imatges dels materials i propostes que donaré vida cada sessió. També compartiré alguns vídeos gravats.

  
Objectius   -Descobrir materials i proposts per oferir vivències que permetin desplegar el món matemàtic dels infants de primària.
-Revifar o inspirar la capacitat creativa intrínseca en tota mestra.
-Empoderar les mestres en el seu coneixement del currículum de matemàtiques i de la seva avaluació.
  
Continguts   -Pinzellades d’educació infantil per consolidar el cicle inical sobre un fonament important on anar consolidant tota la Primària.
-Materials i propostes de numeració i càlcul a Cicle Inicial.
-Materials i propostes de geometria, mesura, estadística i combinatòria a Cicle Inicial plenes de significació on observar les dimensions matemàtiques.
-Materials i propostes de numeració i càlcul a Cicle Mitjà.
-Materials i propostes de geometria, mesura, estadística i combinatòria a Cicle Mitjà plenes de significació on observar les dimensions matemàtiques.
-Materials i propostes de numeració i càlcul a Cicle Superior.
-Materials i propostes de geometria, mesura, estadística i combinatòria a Cicle Superior plenes de significació on observar les dimensions matemàtiques.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Lara Giménez Barragán
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).