Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0040429   Tinc un alumne autista a l'aula. Estratègies i propostes pràctiques.
2019-2020   Curs telemàtic. Educació Infantil-Primària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Característiques de l’alumnat amb TEA. La inclusió de l’alumne amb TEA en l’entorn educatiu: estratègies d’intervenció dins l’aula ordinària, què cal treballar específicament. Treball amb les famílies i tots els professionals que intervenen en l’educació del nen. Recursos pràctics a l’aula.
  
Objectius   -Conèixer les característiques de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista i les seves necessitats.
-Oferir estratègies per a la intervenció del nen TEA a l’entorn ordinari a partir de casos pràctics.
-Donar importància als diferents àmbits d’intervenció: alumnat, famílies i professionals que intervenen.
-Compartir material i recursos.
  
Continguts   -Trets de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista.
-Estratègies d’intervenció: sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, mètode TEACCH, estimulació multisensorial, teoria de la ment, conducta,... Propostes de programació.
-Treball amb les famílies i els professionals que intervenen.
-Material i recursos.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Rosa Alcúdia Casellas
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.