Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0030429   El docent coach. Noves pràctiques a l'aula.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   El Coaching educatiu esdevé un posicionament, una manera d’acompanyar, que des de l’escolta, la pregunta i el diàleg busca que les persones trobin per elles mateixes les respostes i accions necessàries per assolir els seus objectius.Aquesta formació té com a finalitat oferir eines i recursos per desenvolupar, tot incorporant principis del coaching educatiu, habilitats i competències emocionals tant dels docents com de l’alumnat.

Horari
Del dia 5 al 9 i del 12 al 16 de juliol de 11,30h a 13:30h. 10 hores de treball personal.

Plataforma: Google Meet
  
Objectius   • Aportar eines per implementar principis del coaching en l’àmbit educatiu.
• Oferir recursos per treballar competències i habilitats relacionals i emocionals amb l’alumnat.
• Contribuir en la millora de les competències i habilitats del docent coach (emocionals, comunicació, lideratge ) i que aquestes tinguin una incidència positiva en l’entorn educatiu.
• Facilitar espais per a que cada docent pugui incidir en el seu propi creixement professional i personal.
  
Continguts   • Coaching educatiu.
• Eines del coaching aplicades a la pràctica docent :
Escolta activa, rapport, preguntes poderoses,feedback, roda de la vida,model Grow, objectius Smart, plans d’acció, creences potenciadores, valors, vinculació i resiliència.
• Competències i habilitats del docent-coach:
o Emocionals.
o Comunicació.
o Lideratge.
o Mindfulness
o Eutonia
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Iván Aguilera Vegas
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).