Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0020429   Iniciació al Lindy Hop
2021-2022   Curs. Primària-Secundària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Curs adreçat a tota persona interessada en el ball de lindy hop. Aquest, és el ball que s’interpreta mitjanant la música jazz-swing. Al llarg del curs s’oferiran els coneixements teòrics i sobretot pràctics per a l’adquisició d’un nivell de domini que possibiliti la participació a balls socials i l’aplicació d’aquest estil a l’aula.
Per a les persones que ja s’han iniciat en aquest ball s’oferirà diferents possibilitats per a ampliar els coneixements com ara perfeccionament tècnic o canvi de rol, entre d’altres.
  
Objectius   - Introduïr-se en el ball de lindy hop.
- Proporcionar coneixements bàsics perquè pugui ser introduït en l’àmbit escolar.
- Compartir estratègies i activitats per potenciar la comunicació i integració dels alumnes a través d’aquest ball.
  
Continguts   - Introducció a la música jazz-swing.
- Introducció al lindy hop.
- Introducció al jazz step.
- Breu coneixement dels orígens i evolució del lindy hop.
- Recursos didàctics per a la seva introducció en l’àmbit escolar.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Gerard Nevot i Mariona Carreras
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).