Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0020429   Gamificació i aprenentatge basat en jocs (amb TICs i sense)
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Primària-Secundària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Curs sobre gamificació i l’ABJ per treballar amb els alumnes amb l’intenció d’incrementar la motivació a l’aula i millorar l’assoliment de conceptes.

Plataforma: meet.
Horari:
De dilluns 5 de juliol a divendres 9 de juliol, connexió online diària de 9h a 12h. Dilluns 12 connexió de 9 a 12 i dimarts 13 connexió de 9 a 11.
10 hores de treball personal
  
Objectius   1.Conèixer què és la gamificació, l’ABJ i els elements que la componen.
2.Valorar-los com estratègies de motivació de l’alumnat.
3.Valorar-los com a elements per treballar continguts curriculars.
4.Aplicar-los a activitats d’aula.
  
Continguts   - Definicions i parts de la gamificació i l’aprenentatge basat en jocs.
- Sistemes de gamificació.
- Aplicació pràctica.
- Anàlisis de sistemes gamificats.
- APPs de fàcil ús.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Iñaki Ibargoyen Vergara
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).