Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0020429   Ambients d'aprenentatge i de vida a infantil i cicle inicial.
2019-2020   Curs telemàtic. Educació Infantil-Primària
  
   6/7/2020 - 17/7/2020 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   15/05/2020 - 06/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Parlar d’ambients va més enllà d’un enfocament diferent a nivell metodològic o d’un replantejament de l’espai físic de l’escola; es tradueix en el consens d’un grup de treball que camina cap a una imatge d’infant respectat en la seva integritat física, emocional, cognitiva, espiritual... cap a una mirada al seu cervell i els seus processos d’aprenentatge, ritmes i moments evolutius; cap a una revisió de l’actitud i rol de l’adult com a acompanyant de processos, com a observador i investigador; en definitiva, cap a una escola viscuda i sentida des del significat i l’autenticitat de l’ésser humà.

Curs dirigit a mestres de 2n cicle d’Educació Infantil i 1r cicle d’Educació Primària.
  
Objectius   •Conèixer i entendre les bases teòriques i pedagògiques de l’organització per ambients.
•Reflexionar sobre les mirades i els camins a recórrer.
•Realitzar un treball de revisió i reflexió sobre les pròpies pràctiques, mirades i maneres de veure, pensar i sentir.
•Consensuar maneres de fer i establir punts d’acció comuns a l’equip.
•Reflexionar sobre l’organització de l’espai i els materials que es fan servir.
  
Continguts   •Bases pedagògiques, neurològiques i emocionals dels ambients i trets teòrics més rellevants.
•L’acompanyament de l’adult
•Organització i disseny d’espais i ambients: ambients per a l’expressió, ambients per a l’experimentació i l’exploració, ambients per a la projecció i el simbolisme.
•Observació, documentació i avaluació.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Jenny Silvente González
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).