Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0010429   La matemàtica que s'aprèn tocant a l'Etapa de Primària
2021-2022   Curs. Educació Infantil-Primària
  
   11/7/2022 - 15/7/2022 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2021 - 11/07/2022
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
Descripció   Un recorregut pel desplegament matemàtic dels infants de Primària des del cicle inicial al cicle superior amb una mirada conjunta i evolutiva. Uns continguts que arriben a través de la manipulació i la comprensió que genera imatges suficients on construir l’abstracció.
... i per sobre dels continguts la capacitat de generar propostes plenes de context que ens permetin observar les quatre dimensions matemàtiques descrites.
  
Objectius   - Descobrir materials i propostes per oferir vivències que permetin desplegar el món matemàtic des de la comprensió.
- Empoderar els mestres en el seu coneixement del currículum i la seva avaluació.
- Oferir valor a la capacitat creativa del mestre per sostenir els processos d’aprenentatge.

  
Continguts   -Pinzellada d’educació infantil per observar els fonaments de tot la matemàtic a Primària.
- Materials i propostes per caminar per tota la geometria des de Cicle Inicial a Cicle Superior.
- Materials i propostes per caminar per tota l’estadística, combinatòria i probabilitat des del Cicle Inicial a Cicle Superior.
- Materials i propostes de numeració i càlcul des de Cicle Inicial a Cicle Superior.
- Materials i propostes per desplegar les capacitats de mesura des del Cicle Inicial a Cicle Superior.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament. https://amgali.cat/escola-estiu-2021-2/
  
Formador/a   Lara Giménez Barragán
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 01/06/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).