Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0010429   De postal. Art i turisme virtual.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Primària-Secundària
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   En aquest curs farem un petit viatge amb una mirada artística i cultural. La nostra ruta tindrà cinc parades, cadascuna vinculada a un punt d’interès turístic i a una sèrie de propostes entre les quals cadascú podrà escollir el seu itinerari personal. A través d’idees, artistes i tècniques, les propostes suggeriran nous posicionaments i punts de vista sobre la manera com percebem i habitem els espais que ens envolten.

El curs es realitzarà de forma asíncrona a través de Google Classroom a excepció de dues sessions de connexió per videotrucada (Meet):
•Dilluns 5 de juliol de 16.30 a 17.30 h.
•Dimarts 13 de juliol de 16.30 a 17.30 h
  
Objectius   1.Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial i inclusiu dels ensenyaments artístics.
2.Afavorir la percepció oberta i reflexiva de l’entorn natural, social i cultural per promoure una mirada transversal del fet artístic vinculant-lo als diferents àmbits del currículum.
3.Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística i els seus antecedents.
4.Introduir estratègies d’anàlisi, reflexió i indagació a partir de les produccions artístiques i culturals.
5.Utilitzar diferents eines i tècniques dels llenguatges artístics com a mitjà d’expressió.
  
Continguts   •Projectes artístics competencials, inclusius i interdisciplinaris.
•Percepció i exploració dels elements presents en l’entorn natural, social i cultural i la seva influència en el fet artístic.
•Lectura i interpretació de manifestacions artístiques i culturals. Referents artístics i les seves obres com a font de coneixement.
•La creativitat en les processos artístics.
•Tècniques, recursos, procediments i metodologies artístiques, analògiques i digitals, utilitzades per expressar i comunicar sentiments, emocions, idees i pensaments.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Mercè Cassanyes
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).