Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0093210   Oratòria i emocions. Estratègies per a l'aula
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   1/11/2020 - 30/11/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/11/2020
  
Cost matrícula (Euros)   50
  
Requisits de certificació   Realització de totes les tasques proposades a la plataforma virtual. Es considera superat el curs si es realitzen de manera satisfactòria el 100% de les activitats proposades i es desenvolupen les activitats específiques d'Avaluació.
  
Descripció   La formació la durà a terme Elisabet Gimeno.
La metodologia de treball serà la següent. El curs es desenvoluparà íntegrament a la plataforma de l'associació. Per tant, els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d'assimilar els continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d'aprofitament. D'altra banda, el curs té un alt component pràctic. Finalment, mitjançant les eïnes que facilita la plataforma tots els participants estaran en contacte permanent per tal d'aclarir dubtes, ampliar informació, posar en comú experiències, etc.
Es farà difusió del curs a la pàgina web, blog i xarxes socials de l'associació (facebook, twitter, linkedin, google plus,...) També mitjançant correu electrònic al personal docent i centres educatius tant d'infantil-primària com de secundària.
  
Objectius   1.Millorar la salut vocal i emocional del professorat.
2.Elaborar i organitzar continguts de forma efectiva i focalitzada.
3.Optimitzar l’aprenentatge a l’aula mitjançant tècniques pròpies de l’oratòria vinculades a les emocions.
4.Aprendre a expressar-se transmetent els continguts i idees amb claredat, convicció i emoció.
  
Continguts   1.La veu i les emocions:
a.Nocions de tècnica vocal (anatomia de la veu, la respiració, etc.)
b.Proposta d’exercicis per a millorar la salut vocal i emocional del docent i dels seus alumnes.
2.Bases estructurals de la creació de continguts (cerca i tractament de la informació, creació de principis i finals originals, etc.)
3.Nocions d’oratòria:
a.Elements estructurals: sintaxi, ordre de les paraules, etc.
b.Didàctica de les paraules: afirmació versus negació, paraules grans, etc.
c.Recursos d’oratòria: storytelling, ús de metàfores, etc.
d.Proposta d’exercicis.
4.Comunicació no verbal: parallenguatge i llenguatge corporal.  
Organització   Associació Ple de Vida
  
E-mail   inforedvisible@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).