Més informació  

 
9000160529   Liderar la transformació digital
2017-2018   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   29/1/2018 - 31/5/2018 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   09/01/2018 - 19/01/2018
  
Persones destinatàries   Equips directius de centres educatius
  
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
Participació activa als fòrums.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic
Es requereix una mirada global d’implantació de les tecnologies digitals en els centres educatius.
Parteix de reflexions al voltant de la incorporació de les tecnologies digitals com a vector principal del sistema educatiu, i la transformació digital que s’ha d’entomar com a canvi del propi sistema. Aquest curs està dirigit a professorat o equips de professor/es que tenen responsabilitats en els centres educatius, o a la comissió TAC de centre, equips directius o responsables TAC de centre que emprenen el camí de la transformació o actualització digital del centre amb el Pla TAC com a eix clau de la innovació del centre i les seves metodologies.
  
Objectius   Conèixer el paper de les tecnologies a l’educació actual.
Potenciar el lideratge de les tecnologies digitals i el desenvolupament del Pla TAC.
Establir acords de centre
  
Continguts   Continguts
Mòdul 1.- Les tecnologies digitals a l’educació
Mòdul 2.- Les tecnologies digitals a l'organització de centre. La comissió TAC
Mòdul 3.- Instruments i orientacions per a l'elaboració del Pla TAC
Mòdul 4.- Concreció del projecte
Projecte: Impuls del Pla TAC com a instrument de planificació del pla de transformació digital del centre educatiu.
  
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent