Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0005480600   Jornada de simulació de Sanitat a l'FP
2019-2020   Jornada / Jornades. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   25/6/2020 - 25/6/2020 (14 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Síncron
   "Activitat passada a format virtual segons la instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19"
  
Inscripció   15/05/2020 - 25/06/2020
  
Requisits de certificació   Certificació als ponents que participin en qualsevol de les taules com a formació de formadors.

Certificació d’assistència equivalent a 6 hores de formació per l’assistència a la Jornada.
  
Descripció   REQUISITS PREVIS:
Ser professor/a vinculat a un centre d’FP sanitària

Ser professor/a amb habilitació per impartir formació en un cicle de Formació Professional Sanitària.

Disposar de correu xtec propi.


Organització i divulgació entre el professorat de la família de sanitat de la implantació de la metodologia de simulació per a l’aprenentatge de les competències professionals dels tècnics de cicles sanitaris, especialment amb component assistencial, que impliquin procediments que afectin a la seguretat dels pacients.
Ponents: Sr. Rafaél Peral Martínez, Sra. Mª Antònia Camps Ventura, Sra. Mª Francesca Pacheco Nogués, Sra. Sílvia Pacheco Gaspar, Sr. Ricard Morancho Fernández, Sra. Núria Beltran Serrano.
  
Objectius   Divulgar la metodologia competencial de la simulació.

Mostrar diferents opcions per a la seva implementació en els centres sanitaris assistencials de forma coordinada amb altres metodologies d’aprenentatge.

Donar a conèixer diferents propostes accessibles en el nostre mitjà per accedir a la formació del professorat de la família.
  
Continguts   La Jornada s’organitzarà al voltant de l’objectiu de fer realitat una Jornada de simulació adreçada al professorat sanitari assistencial el proper 25 de juny de 2020.

Descripció de l’activitat:

Les presentacions es faran per Streaming amb assistència presencial dels ponents a l’Ins Moisés Broggi de Barcelona.

L’assistència amb motiu del confinament és prevista parcialment presencial i en forma telemàtica mitjançant pàgina web elaborada per donar cabuda a l’activitat (https://2ajornadasimulacio.wixsite.com/home).

L’estructura de la Jornada figura en document adjunt (Programa Jornada i despeses).

8:00 h Acollida.
8:30 h Inauguració de la Jornada.
9:00 h Kick-off meeting. Opening session.
10:00 h Workshop 1. Formadors en simulació. Metodologia de simulació a l’aula d’FP. El professor facilitador.
11:30 h Descans
12:30 h Workshop 2. Centres FP impulsors. Models d'implantació de la simulació en centres d'FP sanitària. Oportunitats i reptes.
13:00 h Workshop obert. Pòsters i comunicacions.
14:00 h Clausura de la Jornada

Es preveu suport tècnic per part del centre.

Es preveu la col·laboració d’alumnes del centre per a la gestió de l’acollida dels assistents i ponents i missatgeria durant la Jornada.
  
Observacions   Durant l'última sessió, conjuntament amb el formador, s'haurà de realitzar el Qüestionari de valoració del curs.

  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent