Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0004870600   Primers auxilis
2016-2017   Curs. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   3/7/2017 - 7/7/2017 (30 hores) de 9:00h a 14:00h
   INS Lacetània
   av. Bases de Manresa, 51-59 (Manresa) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   01/09/2016 - 01/09/2016
  
Descripció i   Metodologia:   Curs organitzat conjuntament amb la Fundació Lacetània de Manresa, adreçat al professorat que imparteix cicles formatius de Formació Professional
  
Objectius   Adquisició de coneixements actualitzats en Primers Auxilis, tant a nivell teòric com pràctic, destinat principalment al professorat que imparteix classes a Cicles Formatius de famílies Industrials
  
Continguts   - SVB (Suport Vital Bàsic) + DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic). Pràctiques amb ninot.
- OVA (Obstrucció Via Aèria, Ennuegaments).
- PLS (Posició Lateral de Seguretat).
Pràctiques entre els assistents.
- Mobilització post accident o traumatisme.
Pràctiques entre els assistents.
- Retirada de casc.
Pràctiques entre els assistents.
- Fractures, luxacions. Lesions oculars.
Pràctiques d’immobilització d’extremitats amb mitjans de fortuna.
- Hemorràgies. Epistaxis.
- Cremades. Electrocucions.
- Convulsions.
- Crisis asmàtiques.
- Anafilàxia.
Pràctica de com posar un injectable.
- Intoxicacions (tòxics i drogues).
- Lipotímia o desmai.
- Insolació o cop de calor.
- Hipoglucèmia.
- Mossegades animals, picada escurçó.
- Codi Ictus.
- Codi IAM (infart).
  
Observacions  
  
Avaluació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores presencials del curs i treball no presencial
  
Requisits de  certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores presencials del curs i treball no presencial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   03/07/2017   0900   1400 
 Sessió 2   dimarts   04/07/2017   0900   1400 
 Sessió 3   dimecres   05/07/2017   0900   1400 
 Sessió 4   dijous   06/07/2017   0900   1400 
 Sessió 5   divendres   07/07/2017   0900   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent