Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0004870600   Primers auxilis
2016-2017   Curs. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   3/7/2017 - 7/7/2017 (30 hores) de 9:00h a 14:00h
   INS Lacetània
   av. Bases de Manresa, 51-59 (Manresa) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   01/09/2016 - 01/09/2016
  
Requisits de certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores presencials del curs i treball no presencial
  
Descripció   Curs organitzat conjuntament amb la Fundació Lacetània de Manresa, adreçat al professorat que imparteix cicles formatius de Formació Professional
  
Objectius   Adquisició de coneixements actualitzats en Primers Auxilis, tant a nivell teòric com pràctic, destinat principalment al professorat que imparteix classes a Cicles Formatius de famílies Industrials
  
Continguts   - SVB (Suport Vital Bàsic) + DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic). Pràctiques amb ninot.
- OVA (Obstrucció Via Aèria, Ennuegaments).
- PLS (Posició Lateral de Seguretat).
Pràctiques entre els assistents.
- Mobilització post accident o traumatisme.
Pràctiques entre els assistents.
- Retirada de casc.
Pràctiques entre els assistents.
- Fractures, luxacions. Lesions oculars.
Pràctiques d’immobilització d’extremitats amb mitjans de fortuna.
- Hemorràgies. Epistaxis.
- Cremades. Electrocucions.
- Convulsions.
- Crisis asmàtiques.
- Anafilàxia.
Pràctica de com posar un injectable.
- Intoxicacions (tòxics i drogues).
- Lipotímia o desmai.
- Insolació o cop de calor.
- Hipoglucèmia.
- Mossegades animals, picada escurçó.
- Codi Ictus.
- Codi IAM (infart).
  
Observacions  
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   03/07/2017   0900   1400 
 Sessió 2   dimarts   04/07/2017   0900   1400 
 Sessió 3   dimecres   05/07/2017   0900   1400 
 Sessió 4   dijous   06/07/2017   0900   1400 
 Sessió 5   divendres   07/07/2017   0900   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent