Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0004890600   Administració de bases de dades SQL Server 2016
2016-2017   Curs. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   3/7/2017 - 7/7/2017 (40 hores) de 9:00h a 14:00h
   INS Lacetània
   av. Bases de Manresa, 51-59 (Manresa) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   15/12/2016 - 03/07/2017
  
Descripció i   Metodologia:   Curs adreçat al professorat que imparteix cicles formatius de la família d'Informàtica i comunicacions que vulguin adquirir coneixements com a administradors de bases de dades de SQL Server.

Requisits previs: És recomanable, per a un correcte aprofitament del present curs, coneixements mínims en Windows Server i en bases de dades SQL, preferiblement Microsoft SQL Server.
  
Objectius   En finalitzar aquest curs, els estudiants seran capaços de:
• Autenticar i autoritzar usuaris
• Assignar funcions de servidor i base de dades
• Autoritzar als usuaris a accedir als recursos
• Protegir les dades amb encriptació i auditoria
• Descriure els models de recuperació i les estratègies de còpia de seguretat
• Còpia de seguretat de bases de dades de SQL Server
• Restaurar bases de dades de SQL Server
• Automatitzar la gestió de bases de dades
• Configurar seguretat per a l’agent de SQL Server
• Administrar alertes i notificacions
• Administració de SQL Server mitjançant PowerShell
• Accés de rastreig a SQL Server
• Supervisar una infraestructura de SQL Server
• Solucionar una infraestructura de SQL Server
• Importar i exportar dades
  
Continguts   Mòdul 1: SQL Server Security
Mòdul 2: Assigning Server and Database Roles
Mòdul 3: Authorizing Users to Access Resources
Mòdul 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
Mòdul 5: Recovery Models and Backup Strategies
Mòdul 6: Backing Up SQL Server Databases
Mòdul 7: Restoring SQL Server 2016 Databases
Mòdul 8: Automating SQL Server Management
Mòdul 9: Configuring Security for SQL Server Agent
Mòdul 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
Mòdul 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
Mòdul 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events
Mòdul 13: Monitoring SQL Server
Mòdul 14: Troubleshooting SQL Server
Mòdul 15: Importing and Exporting Data
  
Observacions  
  
Avaluació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores presencials del curs i valoració positiva, per part del formador, del treball no presencial
  
Requisits de  certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores presencials del curs i valoració positiva, per part del formador, del treball no presencial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent