Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0004880600   Gestió territorial amb SIG (Sistema d'Informació Geogràfica)
2016-2017   Curs. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   3/7/2017 - 7/7/2017 (30 hores) de 8:00h a 14:00h
   U Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
   Avda. Bases de Manresa, 61-73  (Manresa) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
  
  
Accessos   Plànol
Inscripció   15/12/2016 - 03/07/2017
  
Descripció i   Metodologia:   Curs organitzat conjuntament amb la Fundació Lacetània de Manresa, adreçat al professorat que imparteix cicles formatius especialment de les famílies d’edificació i obra civil, energia i aigua, industries extractives,...

El curs tindrà una durada total de 30 hores de classes presencials. El 25% seran classes teòriques i el 75% seran classes pràctiques en la utilització d’un dels softwares de SIGs més importants a nivell mundial, anomenat ArcGis.
  
Objectius   Introducció a un Sistema d’Informació geogràfica, com a eina de gestió territorial, així com els conceptes generals per a la utilització de programari específic (ArcGis). A partir d’aquest programari específic es portarà a terme la creació, modificació, gestió i anàlisis d’un sistema d’informació geogràfica aplicat a la gestió territorial
  
Continguts   - Tema 1. Introducció a la gestió territorial: Conceptes generals i els sistemes d’informació geogràfica com a eina de gestió del territori.
- Tema 2. El SIG vectorial: Origen de la informació en els SIG vectorials. Presentació de la informació en els SIG vectorials. Principals anàlisis a realitzar en els SIG vectorials. Realització d’exemples aplicats a la gestió territorial.
- Tema 3. El SIG ràster: Origen de la informació. Els models digitals del terreny. Representació de la informació. Operacions elementals, locals, de veïnatge i zonals. Realització d’exemples aplicats a la gestió i anàlisi territorial.
  
Observacions  
  
Avaluació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
Requisits de  certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   03/07/2017   0800   1400 
 Sessió 2   dimarts   04/07/2017   0800   1400 
 Sessió 3   dimecres   05/07/2017   0800   1400 
 Sessió 4   dijous   06/07/2017   0800   1400 
 Sessió 5   divendres   07/07/2017   0800   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent