Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0004850600   Electroerosió per penetració i fil
2016-2017   Curs. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   20/6/2017 - 27/6/2017 (30 hores) de 15:00h a 21:00h
   INS Lacetània
   av. Bases de Manresa, 51-59 (Manresa) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   01/09/2016 - 01/09/2016
  
Descripció i   Metodologia:   Curs organitzat conjuntament amb la Fundació Lacetània de Manresa, adreçat al professorat que imparteix cicles formatius de la família de Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment.

Els tres primers dies es treballarà amb màquina de penetració i els dos últims amb màquina de fil.

  
Objectius   Realitzar una introducció pràctica, a peu de màquina, de la tecnologia de l’electroerosió, per tal d’aprendre a programar, preparar i treballar amb les màquines d’electroerosió de fil i penetració.
  
Continguts   Programació, preparació i erosió amb la màquina de penetració, model ONA D2030, amb control DATIC F30. (la màquina porta control CNC per als eixos X, Y i Z, però no disposa de control orbital del capçal).
Programació, preparació i erosió amb la màquina d’electroerosió de fil, model ONA UE250, amb control DATIC F30.
  
Observacions  
  
Avaluació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
Requisits de  certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   20/06/2017   1500   2100 
 Sessió 2   dimecres   21/06/2017   1500   2100 
 Sessió 3   dijous   22/06/2017   1500   2100 
 Sessió 4   dilluns   26/06/2017   1500   2100 
 Sessió 5   dimarts   27/06/2017   1500   2100 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent